Dowiedz się jak walczyć z Alzheimerem

REKLAMA

Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zaprasza na prelekcję Joanny Obrębskiej – lekarza neurologa. Pani doktor opowie o chorobie Alzheimera, o tym, jak pomagać choremu i sobie samemu. 

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. Liczba osób nią dotkniętych jest ogromna. Według badań, w Polsce cierpi na nią 250 tysięcy osób. Choroba Alzheimera polega na stopniowym zaniku komórek mózgowych, co powoduje pogorszenie ogólnego funkcjonowania osoby dotkniętej tym schorzeniem. Nie ma testów, pozwalających na jednoznacznie jej rozpoznanie, zaś proces diagnostyczny rozpoczyna się od starannie zebranego wywiadu, dotyczącego pacjenta oraz jego rodziny. Często potrzebne jest wykonanie badań obrazujących strukturę mózgu oraz test, pozwalający ocenić stopień uszkodzenia lub stadium choroby. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza.

PowiązaneTematy

W czwartek, 28 listopada, o godzinie 16 na ul. Misjonarskiej 22, odbędzie się spotkanie z doktor Joanną Obrębską, neurologiem. Pani doktor poruszy zagadnienie tej choroby i powie, jak pomagać osobie na nią cierpiącą i samemu sobie. Po prelekcji wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym oraz spotkaniu grupy wsparcia.

Organizatorzy potrzebnych informacji udzielają pod numerami telefonów: 604-719-344 (od 9 do 13) i 668-621-885 (od 14 do 17).