REKLAMA

Dodatkowe 30 mln zł dla miasta. Co planuje prezydent?

REKLAMA

Do budżetu miasta wpłynęła spora suma gotówki, która jest zaległym uregulowaniem podatku CIT. Prócz bieżących wpłat za roczny okres rozliczenia (około 25 mln zł), dodatkowo wpłynie suma około 30 mln zł, na którą prezydent ma już plany. Jakie?

CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych, m.in. spółek. Roczne rozliczenie w Płocku zazwyczaj wynosiło około 22-25 mln złotych. Jednak w tym roku wpłynęła dodatkowo kwota 30 mln złotych. Prezydent miasta Andrzej Nowakowski, tłumaczył, że jest to zaległa kwota, ponieważ nie wszyscy płacili na czas. Podczas spotkania w ratuszu z dziennikarzami, włodarz miasta przedstawił realizację oraz plany działań na okres 2014-2020.

PowiązaneTematy

– Zdaniem miejskiego skarbnika jestem w „czepku urodzony”. Rzadko zdarzają się podobne sytuacje, w dodatku o takiej skali. Nie wszystkie firmy płaciły na czas, stąd taka kwota – tłumaczył prezydent.

Pieniądze miałyby zasilić budowę stadionu, jednak, jak podkreślał prezydent, taka decyzja będzie jeszcze wymagała rozmów i konsultacji. Chciałby jednak, żeby budowa obiektu realnie rozpoczęła się w 2018 roku. Sprawa ustalania wysokości kwoty ze strony miasta jako wkładu własnego wymaga analiz. Jak tłumaczył prezydent, trzeba najpierw określić w jakim dokładnie stopniu miasto może finansować budowę. Miejski skarbnik podkreślił, że dodatkowe środki pozwolą także zmniejszyć zadłużenie miasta, a to oznacza, że miasto w mniejszym stopniu będzie korzystać ze środków kredytowych.

Dodatkowo Andrzej Nowakowski, na spotkaniu z dziennikarzami, podsumował zmiany, które zaszły w Płocku od 2014 i przedstawił plany do 2020 roku.

Prezydent przypomniał o podniesieniu oferty edukacyjnej szkół podstawowych. W trzech płockich szkołach podstawowych realizowane są dodatkowe formy wspierające wszechstronny rozwój 639 uczniów klas I-IV. Uczniowie korzystają z dodatkowych form wsparcia uzupełniających wiedzę, wyrównując braki edukacyjne, rozwijają talenty i pasje zmniejszając deficyty rozwojowe.

Prezydent jako kolejny przykład rozwoju perspektyw finansowych podał „wysoką jakość obsługi klienta”. Zakres projektu obejmuje m.in. wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów. Przypomniał także o projekcie rozwoju usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, czyli realizację programu m.in. doskonalenia zawodowego 31 osób zajmujących się pieczą zastępczą. Zakres projektu obejmuje realizację trzech zadań: pracę z rodzinami, utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz szkolenia dla kadr.

Kolejny projekt dotyczy poprawy funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Płocka. Zakres projektu obejmuje działania związane z rozbudową istniejącego systemu ostrzegania o urządzenia sterowania i kontroli, urządzenia monitorujące oraz nowe punkty alarmowe z syrenami elektronicznymi wraz z kampanią informacyjną na temat upowszechniania zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Kolejny projekt dotyczy rozwoju terenów zielonych w Płocku. Pierwszy dotyczy przebudowy alei Roguckiego i zagospodarowania terenów przyległych do alei.

– Zadania polegają na uporządkowaniu przestrzeni miejskiej i nadaniu jej wypoczynkowo-rekreacyjnego charakteru – mówił prezydent Andrzej Nowakowski. – W celu pogodzenia funkcji wypoczynkowej oraz komunikacji pieszej i rowerowej, planuje się zastosowanie różnego rodzaju roślinności: drzewa, krzewy, łąki kwietne, trawniki – dodał prezydent.

Dodatkowo zostanie wykonane oświetlenie oraz elementy małej architektury, m.in. kaskada wodna, ławki, karmniki, poidła i budki dla ptaków oraz stojaki na rowery.

źródło: dokumentacja przetargowa

Prezydent przypomniał także o planach zagospodarowania terenu Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień. Założeniem zadania jest zagospodarowanie pasa zielonego w obrębie ulicy Placu Dąbrowskiego i nadanie mu funkcji zielonego skweru. Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje wyznaczenie nowego szpaleru drzew w sposób umożliwiający wyeksponowanie odrestaurowanej Wieży Ciśnień. W ramach zadania zaplanowano także nawodnienie, oświetlenie iluminacyjne oraz elementy małej architektury.

Włodarz miasta wspomniał też o budowie obwodnicy północno-zachodniej Płocka. Zakres projektu obejmuje realizację II etapu na odcinku węzła „Boryszewo” w ul. Otolińską do węzła „Bielska” oraz III etapu na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”.

Podczas spotkania przywołano rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej Płocka przez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Podczas projektu zostały zdefiniowane cztery cele, które odnoszą się do zwiększenia powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności kulturalnej, udostępnienia oferty dla osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw oraz kompetencji kulturalnych odbiorców.

Fot. UMP

Do realizowanych projektów zaliczyła się również rozbudowa ścieżek rowerowych. Zakres zadania obejmuje budowę dróżek rowerowych przy m.in. ul. Dobrzykowskiej, Popłacińskiej, Portowej, Kolejowej, al. Broniewskiego, ul. Mostowej, Nowy Rynek, Wyszogrodzkiej i Piłsudskiego.

– Myślimy w przyszłości o powstaniu rowerów miejskich – wspomniał prezydent.

fot. materiały prasowe

Andrzej Nowakowski przypomniał też o najważniejszych projektach unijnych, które czekają na ocenę, jak chociażby rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka, do których należy zakup 25 autobusów, przebudowy ulic Łukasiewicza, Tysiąclecia i Mickiewicza, budowa ścieżek rowerowych i przede wszystkim rozbudowy bulwarów nadwiślańskich.