REKLAMA

Długo oczekiwana konstytucja biznesu już nabrała kształtu. Co zmieni?

REKLAMA

Konstytucja Biznesu to zbiór ustaw, mający na celu sprawić, by prowadzenie firm w Polsce stało się bardziej przyjazne. Większość przepisów ma wejść w życie już 1 marca 2018 roku.

Polscy przedsiębiorcy długo czekali na zreformowanie i uproszczenie przepisów. Konstytucja Biznesu jest opisywana jak milowy krok w tym zakresie, a jak sytuacja przedstawia się na papierze?

PowiązaneTematy

Najważniejsze działy Konstytucji Biznesu:

  • relacje z urzędami – w przypadku niejasności lub niedookreślenia w przepisach, sprawy mają być rozpatrywane z korzyścią dla przedsiębiorcy, zakaz wprowadzania nieuzasadnionych obciążeń przez urząd, powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, powstanie portalu informacyjnego dla przedsiębiorców informującego ich o zbliżających się terminach oraz zmianach w prawie, rozwinięcie możliwości kontaktu i załatwiania spraw z urzędem przez internet lub telefon, likwidacja numeru REGON na rzecz NIP-u.
  • zakładanie firmy – brak potrzeby rejestracji w przypadku dochodów niższych, niż połowa płacy minimalnej oraz 6 miesięcy zwolnienia z płacenia składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców.
  • zawieszanie działalności – możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika będącego na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
  • zasady tworzenia prawa gospodarczego – stworzenie zbioru reguł, mających kierować tworzeniem prawa gospodarczego raz wydanie przez odpowiednich ministrów prostych objaśnień prawnych niezbędnych przedsiębiorcom.

Ograniczenie szarej strefy i ułatwienie startu nowemu przedsiębiorcy

Pośród wielu zmian, które ma wprowadzić konstytucja dla biznesu, dwie szczególnie rzucają się w oczy. Osoby przedsiębiorcze od lat narzekają, że małych biznesów nie sposób utrzymać pod naciskiem ciążących na nich opłat.

Pierwsza zmiana dotyczy wyłączenia z obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej osób przedsiębiorczych, których interesy przynoszą miesięczne dochody na poziomie mniejszym, niż połowa płacy minimalnej. Wprowadzenie tak zwanej „działalności nierejestrowanej” ułatwi życie osobom pragnącym udzielać korepetycji, drobnym artystom i wszystkim innym, których zarobki są niewielkie. Wydaje się to szczególnym ukłonem w stronę osób młodych. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych.Drugą istotną zmianą jest odsunięcie w czasie konieczności płacenia składek ZUS przez początkujących przedsiębiorców. Po wejściu w życie Konstytucji Biznesu, nowy przedsiębiorca będzie przez 6 miesięcy zwolniony z płacenia składek. Przez pierwsze pół roku rozkręcania swojej działalności będzie miał więc szansę działać bez zbędnych obciążeń finansowych.

Konstytucja Biznesu ma wejść w życie 1 marca 2018 roku. Jedynym wyjątkiem są omówione ulgi na start, które będą funkcjonować od 31 marca 2018 roku.

Na Konstytucję Biznesu składają się ustawy:

  • Prawo przedsiębiorców,
  • przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu „Konstytucji Biznesu”,
  • ustawa o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców,
  • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.