REKLAMA

Dlaczego wycięli drzewa?

REKLAMA

Jeszcze niedawno przy ulicach Traugutta i Kostrogaj rosły drzewa. Niestety, teraz po nich zostały jedynie olbrzymie pnie. Stało się tak poprzez realizowane tam inwestycje. Ale czy było to konieczne?

fot. PetroNews

Od 10 maja ul. Traugutta przechodzi remont. Wraz z pojawieniem się ciężkiego sprzętu, który zrywał asfalt, zniknęły też drzewa. Mieszkańcy zapytali nas, czy naprawdę było to konieczne, skoro ulica poszerzana nie będzie.

PowiązaneTematy

W tej sprawie napisaliśmy do Urzędu Miasta Płocka, który wyjaśnił, że zakres inwestycji obejmuje szereg robót w infrastrukturze podziemnej i naziemnej: rozbiórkę istniejących nawierzchni i obramowań jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych, budowę kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia ulicy oraz odcinków odprowadzających wody opadowe z przyległych posesji, przebudowę oświetlenia ulicznego poprzez wykonanie nowej linii kablowej, słupów z wysięgnikami i oprawami, przebudowę sieci wodociągowej. Po zakończeniu tych prac, drogowcy ułożą nowe nawierzchnie z betonu asfaltowego – dla jezdni oraz z kostki betonowej – dla chodników, zjazdów i zatok postojowych. Wykonają także tereny zielone, a na zakończenie docelowe oznakowanie poziome i pionowe. 

Rozkopali ul. Traugutta i co dalej?

Niestety, w tej informacji nie otrzymaliśmy wyjaśnienia, czy wycinka drzew była koniecznością, mimo że takie pytanie padło z naszej strony. Postanowiliśmy powtórzyć swoją prośbę o wyjaśnienie tej sprawy i poprosiliśmy o precyzyjną odpowiedź.

– Wycinka drzew ma związek z wykonaniem infrastruktury podziemnej – kolektorów, oraz infrastruktury drogowej naziemnej – jezdni, chodników, dróg rowerowych realizowanych w ramach inwestycji – wyjaśnia Konrad Kozłowski z zespołu współpracy z mediami Urzędu Miasta Płocka.

Taki sam los spotkał drzewa przy ul. Kostrogaj 1, tuż przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Ratusz na pytanie, czemu i tam drzewa zostały wycięte odpowiedział, że ma to związek z realizacją inwestycji drogowych na osiedlu Łukasiewicza.

– Spółka PORR Polska Infrastructure S.A. zaczyna przebudowę ul. Przemysłowej, Kostrogaj i Wiadukt w ramach inwestycji pod nazwą: Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo. Inwestycję realizuje MZD – wyjaśnia ratusz.

fot. PetroNews

W ramach powyższego zadania nastąpi rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, drogi rowerowej i kanalizacji deszczowej.

Przebudowana zostanie również ulica Przemysłowa na odcinku od ulicy Gwardii Ludowej do ulicy Kostrogaj, w zakresie jezdni chodników, zatok postojowych, budowy drogi rowerowej i kanalizacji deszczowej.

Urząd Miasta przypomniał również, że Miejski Zarząd Dróg za każde wycięte drzewo, realizuje nowe nasadzenia w Płocku.