REKLAMA

Czy twoje dziecko jest bezpieczne w Internecie?

REKLAMA

„Serfuję bezpiecznie” to program, który za pomocą zajęć, spotkań i gier przybliży młodym uczestnikom zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie. Rodzice i nauczyciele nigdy nie mają pewności, jakie treści czytają ich podopieczni. Może warto to zmienić?

„Serfuję bezpiecznie” to  program edukacyjno-informacyjny, który zrealizuje w Płocku Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Podstawowym celem projektu jest przekazanie dzieciom w wieku 10-15 lat oraz ich   rodzicom i nauczycielom porad, dotyczących własnej ochrony przed niebezpieczeństwami, jakie stwarza korzystanie z Internetu. Dla uczestników przygotowano innowacyjne zajęcia warsztatowe, spotkania i grę miejską. Patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

PowiązaneTematy

Powszechny dostęp do Internetu, także wśród najmłodszych, wiąże się nie tylko z licznymi korzyściami, ale i szeregiem niebezpieczeństw. Są to m.in. ryzyka niewystarczającej ochrony prywatności, kontaktu najmłodszych z treściami dla osób dorosłych, cyberprzemocą i mową nienawiści. Jak wynika z badań, ponad 80% dzieci między 6. a 12. rokiem życia korzysta z Internetu, spędzając w sieci tygodniowo ok. 15 godzin. W badaniu „Bezpieczeństwo w sieci”, ponad połowa ankietowanych uczniów twierdzi, że jest cały czas online, a 75% uczniów podaje swoje dane osobowe w serwisach społecznościowych. Jednocześnie, aż 74% opiekunów deklaruje, że obawia się zagrożeń, jakie czyhają na ich podopiecznych w świecie wirtualnym. Dane te jednoznacznie wskazują, że istnieje potrzeba zwiększenia wiedzy społecznej na temat odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży .

Za sprawą kampanii edukacyjno-informacyjnej „Serfuję bezpiecznie”, Płock staje się  jednym z nielicznych miast w Polsce, gdzie ten temat zostanie rozpropagowany tak szeroko. Działania zaplanowane w projekcie będą prowadzone w 20 płockich szkołach. We wrześniu i październiku Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka przeprowadzi w placówkach edukacyjnych lekcje dla uczniów w formie interaktywnych warsztatów, spotkania dla rodziców oraz dwie edycje gry miejskiej.

W warsztatach weźmie udział prawie 600 dzieci z płockich szkół. Dodatkowo, każda z placówek otrzyma scenariusz zajęć, aby móc je samodzielnie przeprowadzić wśród pozostałych klas. Podczas zajęć dla opiekunów, wykwalifikowani trenerzy podpowiedzą, jak rozmawiać z dziećmi o niebezpieczeństwach związanych z siecią internetową oraz pokażą, jakie narzędzia można wykorzystać, by zablokować dostęp do niepożądanych treści. Uzupełnieniem zajęć warsztatowych będzie dwukrotnie zorganizowana gra miejska, skierowana do wszystkich mieszkańców Płocka, zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w sieci.

W ramach kampanii, realizowanej przez Fundusz Grantowy dla Płocka, stworzony został fanpage na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/serfujebezpiecznie. Polubienie fanpage’a akcji „Serfuję Bezpiecznie” z pewnością dla wielu użytkowników Internetu będzie cennym źródłem wielu wskazówek i informacji, dotyczących tego, jak się chronić przed Cyberprzemocą w sieci.

Realizacja  programu związanego z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży z Płocka w Internecie jest dla Fundacji szczególnie ważna, ponieważ poprzez jego realizację, Fundusz chce zaproponować lokalnej społeczności kolejne nowatorskie formy edukacyjne, które rozwijają kreatywność i kompetencje interpersonalne uczestników.

Jak wynika z ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach przeprowadzonego przez Instytut badawczy NASK w 2016 r. „Nastolatki  3.0”, ponad 58% dzieci i młodzieży spotkało się z poniżaniem i ośmieszaniem ich znajomych w Internecie. Ponad 32% badanych zadeklarowało, że sami padli ofiarą poniżania i wyzywania w sieci. Okazuje się jednak, że skala problemu może być jeszcze większa. Prawie 40% młodych internautów nie zgłasza przypadków cyberprzemocy ani opiekunom, ani wychowawcom. Pozostawanie z problemem sam na sam może rodzić tragiczne skutki, o czym świadczą przypadki ucieczek z domu, samookaleczeń czy nawet samobójstw. Zdaniem pedagogów, warto przeciwdziałać takim sytuacjom.

Założycielami Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” są PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Gmina Miasto Płock. Fundusz jest także cykliczne wspierany przez Fundację Levis Strauss.