Czy płockie mosty są bezpieczne?

REKLAMA

Na to pytanie odpowie Miejski Zarząd Dróg, który w najbliższych dniach przeprowadzi szczegółowe przeglądy płockich mostów. Zbadany będzie zarówno most im. Legionów Józefa Piłsudskiego, jak i Most Solidarności wraz z estakadami prawobrzeżnymi, a także dwa mosty w ciągu ulicy Sierpeckiej.

Na szczęście prace związane z przeglądem mostów nie wiążą się z zamykaniem obiektów dla ruchu i nie powinny powodować utrudnień w ruchu. Przeglądy na wszystkich czterech mostach będą odbywały się w sierpniu i we wrześniu bieżącego roku.

PowiązaneTematy

Przeglądy mostów przez Wisłę mają na celu sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów mostów – zostaną przeprowadzone niezbędne do tego badania mechaniczne i prace pomiarowe. Jak zapewnia urząd miasta, prace mają charakter rutynowy.

Na podstawie przeglądów obu mostów zostaną wykonane opracowania, zawierające między innymi dokumentację rysunkową obiektów i uszkodzeń powstałych na nich, dokumentację fotograficzną poszczególnych elementów mostu ze zwróceniem szczególnej uwagi na uszkodzenia, zestawienie wyników badań mechanicznych i prac pomiarowych czy  arkusz zaleceń oraz warunki dalszej eksploatacji obiektów.

Dla obiektów mostowych w ciągu ulicy Sierpeckiej zostaną natomiast wykonane ekspertyzy, na podstawie których powstaną m.in.: rysunki inwentaryzacyjne, dokumentacja rysunkowa obiektów i uszkodzeń, dokumentacja fotograficzną poszczególnych elementów mostu ze zwróceniem szczególnej uwagi na uszkodzenia, zestawienie wyników badań mechanicznych i prac pomiarowych z podaniem sposobu wykonania badania/pomiaru i zastosowanego sprzętu, określenie aktualnej nośności normowej i użytkowej mostów, określenie przydatności obiektów do użytkowania i przedstawienie zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji.