Chuligaństwo i bezdomność – czy takie problemy trapią Płock?

REKLAMA

W piątek, 27 marca, w Towarzystwie Naukowym Płockim odbyło się spotkanie, w trakcie którego poznaliśmy Lokalny Program Rewitalizacji miasta.

Płocczanie wskazali to, co ich zdaniem jest największym problemem miasta. Podczas badań wyszło, że patologia, chuligaństwo, bezdomność i zagrożenie przestępczością to sprawy, które najbardziej martwią naszych mieszkańców.

PowiązaneTematy

Doktor Andrzej Kansy przedstawił również raport z badania sondażowego, dotyczącego rewitalizacji. Wynika z niego, że płocczanie narzekają na brak szaletów miejskich. – Mieszkańcy wskazali, że rewitalizacji wymaga ścisłe centrum miasta, wskazano także obszar ulicy Kazimierza Wielkiego oraz obszar ulicy Sienkiewicza – powiedział doktor Kansy. Płocczanie zwracali także szczególną uwagę na zły stan budynków,  w tym zabytkowych oraz negatywne zjawiska społeczne.

Mieszkańcy Płocka najlepiej ocenili osiedle Podolszyce. Ich zdaniem, zarówno południowa jak i północna część tego rejonu miasta, wymagają najmniejszej ingerencji w polepszenie jego jakości. Według płocczan, na Podolszycach występuje najmniej problemów, dotyczących zarówno stanu technicznego infrastruktury, jak i społeczeństwa.