REKLAMA

Chcesz zostać detektywem? Mamy kilka wskazówek

REKLAMA

Jeśli uwielbiacie kryminały, waszą ulubioną autorką jest Agatha Christie, a bohaterem Sherlock Holmes, być może waszym przeznaczeniem jest zostanie prywatnym detektywem. Jakie cechy powinniście posiadać i co zrobić, żeby otrzymać licencję?

Od trzech lat zostać detektywem jest łatwiej. Po deregulacji zawodu detektywa w 2013 roku (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa), wymagania wobec prywatnych detektywów znacznie się zmniejszyły.

Obecnie o licencję detektywa może ubiegać się osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub innego członka UE, ukończyła 21 lat, posiada wykształcenie co najmniej średnie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie toczy się przeciwko niej postępowanie, ani nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie została zwolniona dyscyplinarnie ze służb, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w okresie ostatnich 5 lat, posiada pozytywną opinię odpowiedniego rejonem komendanta policji, posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności detektywa, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim oraz legitymuje się dokumentem, potwierdzającym odbycie specjalnego szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Teoretycznie wystarczy, że odbędzie się jeden z dostępnych kursów szkoleniowych, trwających nawet jedynie po 50 czy 70 godzin, w praktyce jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że dają one niewielką możliwość wyszkolenia w tym zawodzie.

Warto przystąpić do takiego kursu, które jest firmowane przez Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów. Patronuje ono zarówno kursom, jak i specjalnym szkoleniom dla prywatnych detektywów. – Kursy, w których biorą udział licencjonowani detektywi z naszego stowarzyszenia, są przez nas firmowane tylko w wypadku, gdy jesteśmy pewni ich wartości edukacyjnej – wyjaśnia Jacek Dobrogoszcz, właściciel Agencji Detektywistycznej DES. – Stowarzyszenie będzie dążyć również do tego, żeby sprawdzenie umiejętności kandydata na prywatnego detektywa ponownie odbywało się w formie egzaminu, co niewątpliwie poprawi prestiż tego zawodu – argumentuje.– Na dzisiaj, wstąpienie do Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów daje chociażby możliwość uzyskania profesjonalnych szkoleń czy bezcenną wymianę informacji z bardziej doświadczonymi członkami stowarzyszenia oraz współpracującymi z nami specjalistami z różnych dziedzin – mówi Jacek Dobrogoszcz. – Zwiększa też naszą wiarygodność w oczach klienta – przyznaje.

Oprócz wymagań technicznych, warto posiadać jeszcze predyspozycje psychofizyczne. – Na pewno detektyw musi być człowiekiem spostrzegawczym i wykształconym w wielu dziedzinach. W im większej ilości, tym lepiej. Przydaje się znajomość finansów, psychologii, informatyki, logicznego myślenia, a nawet… aktorstwa – uśmiecha się Jacek Dobrogoszcz.

Jacek Dobrogoszcz przyznaje również, że dużo dałaby przyszłym adeptom tego zawodu praktyka u doświadczonych już detektywów, nie ma jeszcze jednak rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby to realizować np. na zasadach podobnych do staży pracowniczych czy aplikacji adwokackich.

Jeśli jesteście zainteresowani wykonywaniem tego zawodu, zacznijcie więc od spełnienia podstawowych, wymaganych ustawą wymagań. A później? Uczcie się od najlepszych.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU