Bóg stworzył świat z chaosu. Kto stworzył chaos? Politycy!

REKLAMA

W środę, 9 kwietnia, odbyła się XI Lokalna Konferencja Studencka pod tytułem „Konsultacje społeczne – debata”. Dla uczestników przewidziano cztery panele dyskusyjne, jednak najszerzej omawiany i najchętniej podejmowany przez przybyłych gości był panel nr 1, dotyczący budżetu obywatelskiego. 

W konferencji wzięli udział między innymi Waldemar Pawlak, Elżbieta Gapińska, Michał Boszko czy Adam Struzik. Dyskusja rozpoczęła się od wypowiedzi Pauliny Dziurlik – studentki Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku, której zdaniem Budżet Obywatelski jest nazywany błędnie. Według studentów, budżet podnosi poziom zaufania społecznego do lokalnych władz. Mankamentem jego jest to, że nie ma rozgraniczenia na projekty miejskie i osiedlowe. Studentka, kontynuując swoją wypowiedź zaznacza: – Należy stworzyć definicję budżetu obywatelskiego. Jest to dojrzewająca inicjatywa.

PowiązaneTematy

Głos w sprawie zabrał także poseł na sejm, Piotr Zgorzelski, który jest zwolennikiem takich inicjatyw. Podczas dyskusji panelowej przedstawiał historię budżetu obywatelskiego i jego pozytywny wpływ na postrzeganie władz i poprawę życia mieszkańców. – Jest to fantastyczna forma partycypacji – zaznaczył poseł, dodając, że budżet obywatelski w naszym mieście to bardzo dobry pomysł. Piotr Zgorzelski w swojej wypowiedzi zaznaczył, iż pomimo doskonałości tego pomysłu, w naszym mieście jest jeszcze dużo do zrobienia w tym kierunku.

Po wypowiedzi Piotra Zgorzelskiego, swoimi spostrzeżeniami podzieliła się posłanka Elżbieta Gapińska. – Widać, że mieszkańcy różnych miast widząc, że między innymi w Płocku jest Budżet Obywatelski, podejmują naciski na władze swoich miejscowości, aby tam również wprowadzono taką inicjatywę – powiedziała. Zdaniem posłanki, budżet obywatelski powinien służyć wszystkim obywatelom, a działania do tej pory podjęte w Płocku w zakresie tej inicjatywy spełniają to kryterium.

Podczas dyskusji podniesiono temat porozumiewania się władz z obywatelami. Zdaniem polityków, problem braku dialogu widać szczególnie w zakresie instytucji europejskich. – Europa oddala się od obywateli. Przeciętny człowiek traktuje instytucje europejskie jako abstrakt – stwierdził marszałek Mazowsza, Adam Struzik.

Według Waldemara Pawlaka natomiast, nie należy przeciwstawiać techniki komunikacyjnej zaangażowaniu i koniecznie trzeba odejść od przestarzałej, jego zdaniem, idei społeczeństwa obywatelskiego na rzecz społeczeństwa aktywnego.