REKLAMA

Bezpieczne wakacje ze strażą miejską

REKLAMA

Płoccy strażnicy miejscy rozpoczęli akcję wakacyjną pod kryptonimem „Bezpieczne wakacje 2013”. Municypalni będą patrolować baseny miejskie, boiska szkolne, galerie handlowe i tereny nad Wisłą. 

Jak zapewnia Straż Miejska w Płocku, kontrole będą odbywały się codziennie, a patrole strażników pojawią się tam, gdzie najchętniej przebywają dzieci. – Celem podjętych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży spędzającym wakacje w mieście, jak również tym, przebywającym w Płocku na koloniach, obozach czy innych formach letniego wypoczynku – powiedziała Jolanta Głowacka, rzeczniczka prasowa płockiej straży miejskiej.

Strażnicy tłumaczą, że wakacje charakteryzują się dużym natężeniem ruchu. Właśnie dlatego municypalni będą realizować zadania, ograniczające do minimum zdarzenia drogowe z udziałem najmłodszych. W szczególności będzie to:– reagowanie na wykroczenia popełniane przez pieszych uczestników ruchu drogowego, a głównie: nagłe wtargnięcie na jezdnię zza pojazdu, przebieganie przez jezdnię w miejscu do tego celu niewyznaczonym czy chodzenie po ścieżkach rowerowych,
– reagowanie na wykroczenia popełniane przez rowerzystów,
– ustawianiem fotoradaru w miejscach, gdzie dochodzi do dużej ilości zdarzeń w ruchu drogowym oraz otrzymywanych informacji lokalnych i obserwacji samych mundurowych.Funkcjonariusze będą też zwracać uwagę na osoby nieletnie, pozostające bez opieki dorosłych. Zgodnie z art. 89 Kodeksu Wykroczeń, kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania dziecka na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego podlega karze.Strażnicy miejscy przez całe wakacje obecni będą w miejscach organizowania imprez masowych, festynów, pikników osiedlowych oraz innych uroczystości, gdzie będą zwracali baczną uwagę na przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego. W wakacje kontrolowane będą także miejsca sprzedaży alkoholu – również pod kątem dostępu do niech nieletnich.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Reklama

Przeczytaj

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU