REKLAMA

Bezpieczne dziecko w ZS nr 5 [ZDJĘCIA]

REKLAMA

O bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w szkole oraz w domu dyskutowano w trakcie debaty panelowej, zorganizowanej w Zespole Szkół nr 5 w Płocku. Poruszano zagadnienia zarówno z zakresu stanu wiedzy uczniów, jak i zmian, niezbędnych do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

PowiązaneTematy

Debata, która odbyła się 14 maja, realizowana była w ramach programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole” Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji. Wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, młodzież, zaproszono także przedstawicieli organów prowadzących oraz instytucji działających na rzecz oświaty.

Spotkanie podzielone było na dwie części – prelekcyjną oraz dyskusję panelową. Swoje poglądy na temat bezpieczeństwa zaprezentowali m.in. przedstawiciele policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Kuratorium Oświaty czy straży miejskiej. Nie zabrakło nauczycieli i uczniów, a także psychologa i przedstawiciela Rady Rodziców.

O zagrożeniach bezpieczeństwa młodzieży opowiadał nadkom. Robert Koper, Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Płocku, który jako główne wymieniał alkohol, narkotyki i cyberprzemoc. – Dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, że nawet wpisując komentarze na forach internetowych mogą popełniać przestępstwo – tłumaczył.Jak chronić dzieci i jaka jest procedura niebieskiej karty, opowiadała Iwona Szkopek, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku. Przedstawiciele policji, straży miejskiej, a także nauczyciele i uczniowie opowiadali natomiast jakie zmiany są potrzebne i jakie działania należałoby podjąć, żeby dzieci czuły się bezpieczniej i faktycznie bardziej bezpieczne były.

Po zakończeniu prezentacji, rozpoczęto dyskusję na temat możliwych działań systemowych, dobrych praktyk i działań profilaktycznych, które mogą przysłużyć się podniesieniu bezpieczeństwa. W przerwie wystąpił zespół taneczny „Odlot” pod kierunkiem Katarzyny Fabiszewskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku.REKLAMA
Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU