REKLAMA

Będzie więcej zieleni w Płocku?

REKLAMA

Portal biqdata.pl opublikował ranking, sporządzony przez serwisy MojaPolis i BIQdata na podstawie danych GUS. Dla naszego miasta jest on nieco… przygnębiający. Na 65 przebadanych miast pod względem udziału terenów w zielonych w powierzchni, Płock jest na 9. miejscu. Niestety, od końca… Zieleń w naszym mieście zajmuje zaledwie 7,47% powierzchni miasta. 

Rekordzistą jest Sopot – zieleń zajmuje tam ponad połowę powierzchni miasta (58,56%). Wysoko są też śląskie miasta, kojarzone z przemysłem ciężkim. Nawet górnicze Katowice mają aż 6 razy więcej zieleni niż Płock! Największe polskie miasta też radzą sobie lepiej niż stolica polskiej nafty. W Warszawie zieleń zajmuje 19,5%, w Poznaniu 18,5%, Łodzi 14,9%, a Krakowie 9%.

Problem dostrzegł przewodniczący Rady Miasta, Artur Jaroszewski. W swojej interpelacji proponuje on stworzenie wieloletniego Programu Zazielenienia Płocka. Proponuje, aby odbyło się to na zasadzie zarządzenia prezydenta lub uchwały Rady Miasta.„Sugeruję zintensyfikowanie działań, skutkujących wyraźną poprawą w tym zakresie. Proponuję, aby wieloletni Program Zazielenienia Płocka zawierał m.in. następujący elementy:
– tworzenie nowych parków i skwerów,
– dbałość o drzewa i krzewy już posadzone (w tym nie wydawanie zgód na wieszanie na drzewach różnych ozdób i konstrukcji),
– precyzyjne określanie i egzekwowanie obowiązków dbania o nowe nasadzenia,
– utrudnianie wycinki zdrowych drzew i krzewów, praktycznie ograniczenie ich do niezbędnego minimum,
– zwiększenie obowiązkowych limitów nasadzeń kompensacyjnych (po przeprowadzonych wycinkach),
– zwiększenie minimalnej powierzchni zielonej w nowo tworzonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”.

Ranking zazielenienia polskich miast znajdziecie tutaj. Znajdziecie tam również informacje o udziale żywopłotów w powierzchni miasta (Płock nieco poniżej średniej) oraz zanieczyszczenia miasta pyłem PM2,5 . W tym przypadku w Płocku (wg danych GIOŚ) występuje 25 mikrogramów na metr sześcienny. Dla porównania, tyle samo jest w Aglomeracji Warszawskiej, a w Aglomeracji Krakowskiej, rekordziście pod tym względem – 37. Najmniejsze stężenie wśród badanych miast występuje w Koszalinie – tylko 11 mikrogramów na metr sześcienny.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU