Będzie dofinansowanie do wyprawki szkolnej

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Już jest Rozporządzenie Rady Ministrów, dotyczące dofinansowania do zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017. Sprawdźcie, kto może liczyć na dodatek.

Wraz z początkiem sierpnia rodzice coraz częściej zaczynają myśleć o powrocie do szkoły swoich pociech. Z roku na rok koszt wysłania dziecka do szkoły wzrasta. Darmowe podręczniki obejmują tylko uczniów najmłodszych klas. Wiemy jednak, że szkoła to nie tylko książki, ale także zeszyty, plecaki, piórniki i masa przyborów. Po raz kolejny rusza więc rządowy program pomocy uczniom “Wyprawka szkolna”. Część uczniów zostanie objętych pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, specjalnego i zawodowego.

Dla kogo pomoc

Pomoc w formie dofinansowania do podręczników obejmie uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących. Na pomoc liczyć mogą także uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Jednak tylko w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra.

Złóż wniosek do końca września

Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczać uczeń w roku szkolnym 2016/2017, do dnia 30 września 2016 r. Dokumenty może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Analizy zasadności wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje dyrektor szkoły. Pomoc przysługuje uczniom bez względu na sytuację materialną. A najwyższe dofinansowanie może wynieść nawet 770 zł.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji