Będzie bank informacji dla nauczycieli poszukujących pracy?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Około stu delegatów “Solidarności” oświatowej zebrało się w Płocku, aby m.in. wybrać władze na nową kadencję. Wystosowano również apel o utworzenie tzw. banku informacji dla nauczycieli, poszukujących pracy.

Na początku marca odbyło się zebranie delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku, którego głównym punktem było wybranie władz statutowych związku na kadencję 2018-2022.

Na przewodniczącego MKOiW ponownie wybrano Marka Krysztofiaka – magistra historii, nauczyciela w III L.O. im. Marii Dąbrowskiej, radnego Rady Miasta Płocka. Zmiany nastąpiły natomiast wśród członków Komisji Międzyzakładowej, w jej skład weszło 1/3 nowych osób.

Delegaci podczas spotkania uchwalili również uchwały, m.in. w sprawie struktury organizacyjnej MOZPOiW NSZZ „Solidarność” w Płocku oraz dwa apele do organów prowadzących placówki oświatowo-wychowawcze na terenie objętym działalnością Organizacji Międzyzakładowej. Jeden z apeli dotyczy utworzenia „banku informacji” o nauczycielach poszukujących pracy. Solidarność chce też ograniczenia górnego zatrudniania nauczycieli.

Zebranie zakończyło się podziękowaniem Przewodniczącego MKOiW dla dyrekcji Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości za pomoc w zorganizowaniu Zebrania Delegatów oraz PKN Orlen za częściowy sponsoring, i tradycyjnym odśpiewaniem hymnu „Solidarności”, po którym nastąpiło wyprowadzenie sztandaru.

Podziel się:

1 komentarz

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji