REKLAMA

Artur Jaroszewski: Wynikiem konsultacji w sprawie rad osiedli zainteresowała się jedna osoba [LIST]

REKLAMA

Grupa płocczan, w tym m.in. radni miejscy Tomasz Kominek, Małgorzata Struzik, Łukasz Pietrzak czy radni osiedlowi Katarzyna Wiśniewska i Stanisław Szkopek, chcą ponownych konsultacji oraz głosowania nad zmianą sposobu wyborów do rad osiedli. Przewodniczący Rady Miasta Płocka, Artur Jaroszewski, odnosi się do postawionych zarzutów.

Zmiana sposobu wyborów przedstawicieli rad osiedli nastąpiła w wyniku przegłosowania uchwały podczas kwietniowej Sesji Rady Miasta Płocka. Z wynikiem głosowania radnych nie zgodzili się jednak m.in. niektórzy radni PSL i PO, a także niektórzy radni osiedlowi. Jak podkreślali podczas konferencji prasowej 7 maja, konsultacje w tej sprawie nie były przeprowadzone prawidłowo, a sama koncepcja zmian godzi w osoby aktywne społecznie, które chcą wspólnie działać na rzecz swoich osiedli. Dlatego zwrócili się do prezydenta Płocka w sprawie ponownych konsultacji oraz weryfikacji uchwały podjętej w trakcie sesji 29 kwietnia br.

PowiązaneTematy

Złożyli manifest w sprawie wyborów do rad osiedli. Chcą ponownych konsultacji

Z taką opinią nie zgadza się przewodniczący rady miasta, Artur Jaroszewski, który głosował za uchwałą. W liście przesłanym do naszej redakcji wyjaśnia, w jaki sposób odbyły się konsultacje w sprawie wyborów do rad osiedli. List publikujemy poniżej w całości.

Rady Osiedli – ordynacja równych szans

Na ostatniej sesji Rada Miasta Płocka większością głosów podjęła uchwałę w sprawie nowej ordynacji wyborczej do Rad Mieszkańców Osiedli. Wydłużono kadencję RMO do 5 lat, dostosowując ją do długości kadencji Rady Miasta. Ale przede wszystkim przyjęto najbardziej uczciwy, sprawiedliwy, przejrzysty i równy system wybierania radnych osiedlowych: każdy wyborca będzie miał jeden głos.

Rady Mieszkańców Osiedli to jednostki pomocnicze samorządu. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy określa organizację i zakres działania jednostki pomocniczej. W Płocku mamy 21 osiedli i co kilka lat wybieramy na każdym z nich 15-osobowe Rady Osiedli.

Niektóre Rady Osiedli funkcjonują bardzo dobrze, niektóre – słabo. W jednych radni osiedlowi współpracują na rzecz wspólnego osiedla, w innych nieustannie trwają kłótnie. A jeszcze inne nie mogą obradować przez wiele miesięcy z powodu braku quorum…

Ponieważ w 2021 roku upływa kadencja rad płockich osiedli, przed Radą Miasta Płocka stanęła decyzja o ogłoszeniu nowych wyborów oraz o ewentualnych zmianach w przepisach regulujących funkcjonowanie Rad Osiedli.

Od blisko roku radni Rady Miasta Płocka rozmawiali o tym, co zrobić, aby Rady Osiedli mogły działać lepiej. Pierwsze spotkanie odbyło się w sierpniu 2020 roku. Zaproszeni byli wszyscy radni. W spotkaniu brali udział – oprócz radnych – także urzędnicy Urzędu Miasta Płocka, zajmujący się na co dzień współpracą z Radami Osiedli, w tym prawnik z Ratusza. Jedenastu radnych zgłaszało swoje uwagi i wnioski. Najwięcej z nich dotyczyło długości kadencji (4 lub 5 lat) oraz ordynacji wyborczej (według starych zasad każdy wyborca mógł zagłosować na maksymalnie 15 kandydatów – padały propozycje, aby każdy wyborca miał tylko 1 głos). Zgodnie ustalono, że wszystkie zgłoszone uwagi przeanalizuje ratuszowy prawnik przy udziale urzędników. Niektóre propozycje zmian nie mogły być zaakceptowane z uwagi na polskie ustawodawstwo. Tak powstał projekt zmian w Statutach Rad Osiedli oraz w Ordynacji wyborczej do Rad Mieszkańców Osiedli.

W październiku 2020 roku Rada Miasta Płocka jednogłośnie podjęła Uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka dotyczących projektu uchwały w sprawie ordynacji wyborczej do Rad Mieszkańców Osiedli i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli. Konsultacje odbyły się zgodnie z treścią uchwały przyjętej przez Radę Miasta. Konsultacjami zajmował się urzędnik, który od lat w ramach swoich obowiązków służbowych zajmuje się współpracą Urzędu Miasta z Radami Osiedli. Na moją specjalną prośbę konsultacje zaczęły się od poinformowania wszystkich Rad Osiedli o ich ogłoszeniu.W wyniku listopadowych konsultacji do Urzędu Miasta wpłynęły ogólnie 32 uwagi. Dotyczyły one trzech kwestii: sposobu głosowania („1 wyborca = 1 głos” lub „1 wyborcza = 15 głosów”), długości kadencji (4 lata lub 5 lat) oraz ujednolicenia kwestii zameldowania/zamieszkania. Uwagi dotyczące starego sposobu głosowania („1 wyborca = 15 głosów”) pochodziły głównie od osób współpracujących z dotychczasowymi Radami Osiedli, uwagi opowiadające się za nową ordynacją („1 wyborca = 1 głos”) pochodziły od osób spoza Rad Osiedli.

Z przekazu od urzędnika zajmującego się konsultacjami wiem, iż w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia konsultacji tylko jedna osoba interesowała się ich wynikiem, uzyskując pełne informacje.

Od dnia zakończenia konsultacji czyli od końca listopada 2020 roku do końca kwietnia 2021 roku nikt inny nie pytał o wyniki konsultacji ani zajmującego się nimi urzędnika, ani mnie jako przewodniczącego Rady Miasta.

W dniu 8 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta, której zakresem zadań są m.in. Statuty Osiedli i ordynacja wyborcza do Rad Osiedli. W skład tej komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych. W posiedzeniu komisji mógł wziąć udział każdy radny. Stosowną informację z tygodniowym wyprzedzeniem otrzymali wszyscy radni Rady Miasta. W posiedzeniu Komisji ds. Organizacji wzięli udział jej członkowie, przewodniczący Rady Miasta oraz urzędnicy zajmujący się współpracą z RMO (w tym prawnik z Urzędu Miasta).

Członkowie Komisji Organizacyjnej uzyskali odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie ordynacji wyborczej do RMO, w sprawie Statutów RMO oraz w sprawie zarządzenia wyborów do RMO. Obrady Komisji Organizacyjnej, tak jak każdej komisji, były ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych w internecie.

Radni mieli zająć się tematem RMO na sesji pod koniec kwietnia 2021 roku. Tradycyjnie w tygodniu przed sesją odbywają się posiedzenia komisji Rady Miasta, na których omawiane są projekty wszystkich uchwał. Każdy radny jest członkiem dwóch komisji. Na moją prośbę w posiedzeniach komisji uczestniczył pracownik Urzędu Miasta zajmujący się problematyką RMO. Według uzyskanych informacji na komisjach nie było żadnych pytań dotyczących przebiegu konsultacji.

Na sesji Rady Miasta Płocka w dniu 29 kwietnia radni w demokratyczny sposób podjęli uchwałę w sprawie ordynacji wyborczej z nowym sposobem głosowania „1 wyborca = 1 głos”. Za było 14 radnych, przeciw 10.
Wybory zaplanowane są na październik bieżącego roku.

Po uchwaleniu przez Radę Miasta nowej ordynacji kilkoro radnych miejskich zorganizowało przed ratuszem protest, podając jako argument między innymi rzekome utajnianie wyników konsultacji. Przeczą temu przedstawione wyżej fakty. Wielka szkoda, że radny firmujący protest, przez pół roku „bohatersko milczał” w tej sprawie, a żalić zaczął się dopiero po przegranym głosowaniu…

Chciałbym przy okazji podziękować tym wszystkim radnym osiedlowym, którzy z zaangażowaniem pracowali na rzecz swoich „małych ojczyzn”. Jestem przekonany, że większość z Państwa nie będzie miała żadnych problemów z wyborem do rad osiedli bez względu na ordynację wyborczą.

Za to trudno będzie przejść pozytywnie wyborczą weryfikację tym, którzy do rad osiedlowych dostali się wyłącznie dzięki sile liderów 15-osobowych grup, a nie dzięki swojej pracy. Oni zapewne ustąpią miejsca w radach nowym ludziom. I na tym polega demokracja.

Artur Jaroszewski
Przewodniczący Rady Miasta PłockaREKLAMA
Kolejny Artykuł

Komentarze 10

 1. Dhont says:

  Mocne słowa jak na kogoś kto do Rady Miasta wchodzi z jedynki najpopularniejszej w swoim okregu partii, a personalnie jest tak „mocny” ze ma problem z uzyskaniem 10 lajkow pod swoimi mądrościami. Dosyć maja go nawet jego koledzy z klubu radnych. Niech idzie do tego Holowni i pokaze jaki z niego dobry organizator i polityk.

 2. 00000 says:

  Szanowny Pan zapomniał jaka dzisiaj jest Rocznica Bohatera Polski Płocka. Nie Berlina. Tel Awiw.

 3. Tyle w temacie. says:

  To jest bardzo dobra decyzja. Teraz każdy kto trafi do rady pracuje sam na siebie, podejmując działania na rzecz mieszkańców. Starym system do rad trafiały osoby, które przez całą kadencję nie zrobiły nic, co więcej blokowały aktywność społeczników.

 4. Anonim says:

  Rada składała się z15 członków i jak twierdzą niektórzy byli to koledzy z partii ,nie jest prawdą i był problem z podjęciem decyzji ,uchwały bo się niektórym się coś nie podobało nie można było się dogadać , a teraz jeśli będą pojedyncze osoby to dopiero będzie kocioł każdy na swój strój ,każdy co innego. przecież to praca społeczna jeśli Ratusz i nasi wspaniali Radni tak uważa to powinni rozwiązać Rady Osiedlowe i będzie spokój .Poczekamy jak będą wybory do Rady miasta jak kandydaci dostaną poparcie od MIESZKAŃCÓW Osiedla Poczekamy jak będą biegać prosić obiecywać postaramy się.

 5. Anonim says:

  Upartyjnienie rad osiedlowych,rady miasta jest bez sensu.
  Chyba,że chodzi tylko o korytko,a nie o dobro mieszkańców.

 6. ... says:

  Jeden głos to gwarancji wyboru aktywnych radnych, a nie osób z nadania partyjnego.

 7. Odpartyjnić rady osiedli says:

  Pora odpartyjnić rady osiedli. Nowa ordynacja w tym pomoże.

 8. AnaKonda says:

  Ta jedyna osoba co się zainteresowała wynikami konsultacji to był na pewno pan radny Kominek-ściskam pana radnego z całych sił w imieniu mieszkańców ulicy Boryszewskiej …a co do pana przewodniczącego Jaroszewskiego i jego postawy -to jako fanka relacji internetowych z obrad rady miasta uważam ,iż pan J. jest ostatnią osoba ,która powinna używać słowa -demokracja …dlatego apeluję -panie przewodniczący ..panie radny K. przestańcie grać tę komedię -uszanujcie godność tych ,którzy z rozumu autentycznie korzystają- wszak powszechnie wiadomo–kruk-krukowi….itp

  https://www.youtube.com/watch?v=ykxt8sxeI5A

 9. fan korzystania z rozumu says:

  Bardzo dobre, spokojne odniesienie sie do hucpy urządzonej przez radnych PSL i parę zagubionych owieczek.
  Podane fakty i merytoryczne argumenty powinny pomóc odzyskać choć trochę rozumu tym radnym, którym go zabrakło lub z niego nie korzystali podczas głosowania zasad ordynacji wyborczej do rad osiedlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU
 • %d bloggers like this: