REKLAMA

Adam Struzik: Przechodzimy na zieloną stronę mocy

REKLAMA

– Przechodzimy na zieloną stronę mocy. I nie jest to moda, to wyzwanie cywilizacyjne. Wiem, że brzmi to jak bajka, ale czy ktoś 20 lat temu wierzył w telefonię komórkową? – mówił do zgromadzonych na sali konferencyjnej marszałek naszego województwa, Adam Struzik.

10 września w centrum konferencyjnym Domu Technika, Fundacja Polski Kongres Gospodarczy zorganizowała drugą edycję regionalnych konferencji pn. „Więcej nowych miejsc pracy w regionie”. Cykl ten służy głównie poszerzeniu wiedzy o tym, jak pozyskać środki finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy, przy inwestowaniu w odnawialne źródła energii i innowacyjne technologie oraz gospodarkę odpadami w regionie.

PowiązaneTematy

Udział w konferencji wzięli między innymi Waldemar Pawlak – poseł na Sejm, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, starosta płocki Mariusz Bieniek, jego zastępca Iwona Sierocka, Artur Biernat-  prezes zarządu Inwestycji Miejskich w Płocku, Tomasz Kominek – radny miasta Płocka oraz przedsiębiorcy, samorządowcy i eksperci w dziedzinie pozyskiwania energii odnawialnej.

W temat konferencji gości wprowadził krótko Waldemar Pawlak. – Fotowoltaika pozwala na szybkie zrównoważenie potrzeb energetycznych. Możliwości z tych nowych rozwiązań powinny być dostępne dla wszystkich samorządów. Zielona energia daje wiele możliwości, to także nowe, atrakcyjne miejsca pracy – mówił poseł.

Głos także zabrał Adam Struzik, który dość długo mówił o zarządzaniu energią i inteligentnych miastach, czyli takich, w których mądrze zarządza się energią, tak, aby nie była ona marnotrawiona.

– Nie ma doskonałych systemów w zarządzaniu energią, dla Polski jest to nadal wyzwanie. Zielona gospodarka to współczesna religia. Nie popadajmy jednak w paranoję, bo nie będziemy likwidować kopalni, ale możemy to poszerzyć o nowe źródła energii odnawialnej – kontynuował swoją wypowiedź.

O nowych miejscach pracy wypowiedział się również radny Tomasz Kominek.

– Zielona energia to obszar nowych miejsc pracy, a jak wiemy, każde miejsce pracy jest na wagę złota. W 2014 roku w Płocku na jedno miejsce pracy przypadało 27 osób – podsumował swoją wypowiedź.

Następnie do debaty zasiadło na scenie grono specjalistów, aby omówić wspólnie temat „Odnawialne źródła energii – szansą na nowe miejsca pracy na rynkach lokalnych”. Kolejni prelegenci skupiali się w swoich wypowiedziach głównie na korzyściach, jakie niesie ze sobą rozwój energii odnawialnej. Można było się dowiedzieć o nowych technologiach wykorzystywanych w energetyce, a także o zagadnieniach związanych z fotowoltaiką. W programie konferencji znalazły się również takie tematy jak: „Opłaty za korzystanie ze środowiska”, „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2012 – założenia, cele i formy wsparcia”, „Nowa energia dla miasta” czy „Fotowoltaika dla firm, samorządów, odbiorcy indywidualnego”.