W piątkowe popołudnie odbył się uroczysty koncert jubileuszowy zespołu, który od 40 lat zachwyca publiczność w Polsce i na świecie swoim wykonaniem tańca ludowego.

Zespół Tańca ludowego MASOVIA zaprosił gości na Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia działalności. 17 listopada w Teatrze Dramatycznym w Płocku były wspomnienia, prezentacja dorobku artystycznego zespołu, ale i podziękowania za ogromny wkład w upowszechnianie tradycji i kultury ludowej.

W programie usłyszeliśmy m.in. Hejnał Płocki, Polonez „Droga do Ojczyzny” czy żywiołowy „Mazur”.

Studencki Zespół Pieśni i Tańca Filii PW w Płocku (taka była nazwa Zespołu przez pierwsze pięć lat) powstał w lutym 1977 roku. Założycielką Zespołu była mgr Maria Ingwer-Żabowska. Już po roku pracy Zespół zdobył główny laur II Płockich Amatorskich Zespołów Artystycznych – Puchar Prezydenta Miasta Płocka. Pierwsze zagraniczne tournee Zespół odbył w niecałe dwa lata od zainicjowania swojej pracy.

W ciągu swego istnienia dał ponad tysiąc koncertów na scenach krajowych i zagranicznych, biorąc udział w imprezach o zasięgu ogólnopolskim, jak również w festiwalach międzynarodowych, promował Politechnikę Warszawską i miasto Płock oraz województwo mazowieckie w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ideą towarzyszącą twórcom Zespołu było przede wszystkim kultywowanie tradycji rodzimego folkloru oraz rozśpiewanie i roztańczenie młodzieży akademickiej, w oparciu o bogactwo narodowej kultury ludowej.

MASOVIA aż do dnia dzisiejszego pozostaje wierna tradycji i celom, jakie zostały wyznaczone na początkowym etapie jej istnienia. W swojej 40-letniej działalności skład osobowy Zespołu zmieniał się wielokrotnie, jednakże jego trzon zawsze stanowili studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej, zaś w okresie późniejszym także młodzież szkół średnich i studenci innych płockich uczelni wyższych.

Podziel się:

2 komentarze

Zostaw Komentarz

Warto Przeczytać

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji