ZUS ponownie wysyła informacje o stanie naszego konta

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po dwuletniej przerwie, wysyła do klientów “Informację o stanie konta”. W związku z tym, około 20 mln Polaków dowie się, jakiej emerytury może spodziewać się w przyszłości.

Informację o prognozowanej emeryturze dostaną wyłącznie osoby urodzone po 1948 roku, za które składki emerytalne opłacał pracodawca lub osoby, które same opłacały te składki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przesyłana informacja zawierać będzie stan indywidualnego konta w ZUS na koniec grudnia 2014 roku i obejmie dane za lata 2013 i 2014. Z dokumentu dowiemy się także, jaka jest wielkość zwaloryzowanego kapitału początkowego (jeżeli pracowaliśmy przed 1999 rokiem i złożyliśmy wcześniej wniosek o jego wyliczenie). W otrzymanym piśmie zawarta zostanie informacja o zwaloryzowanych składkach, czyli wszystkich dotychczas wpłaconych na nasze indywidualne konto w ZUS składkach emerytalnych, poddanych kolejnym waloryzacjom.

ZUS przedstawi również informację, o wysokości bieżącej składki (w rozliczeniu miesięcznym), jaka przez dwa wspomniane lata została zapisana na naszym koncie. Ponadto, poznamy stan naszego subkonta, czyli wartości jaka jest na nim zapisana po przekazaniu w lutym 2014 roku, 51,5% środków z naszego rachunku w OFE, w stosunku do tej jaka powinna być (te liczby powinny być takie same).

Dodatkowo, osoby, które najpóźniej 31 grudnia 2014 roku ukończyły 35 lat, otrzymają informację o wysokości hipotetycznej emerytury. Będzie to prognozowana wysokość świadczenia, pokazywana w dwóch wariantach. Pierwszy z nich zakłada, że po osiągnięciu wieku emerytalnego, emerytura wyliczona byłaby ze środków, jakie uzbieraliśmy na koncie do końca 2014 roku. Z kolei drugi przedstawiał będzie wysokość hipotetycznej emerytury przy założeniu, że pracowalibyśmy do osiągnięcia wieku emerytalnego, odprowadzając do ZUS składki w dotychczasowej wysokości.

– Od danych zawartych w “Informacji…” będzie można wnieść reklamację na druku ZUS ZRU – podsumowała rzecznik prasowa ZUS w Płocku, Barbara Smardzewska-Czmiel.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji