REKLAMA

Zmiana prezesa w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Kto za Zbigniewa Bednarskiego?

REKLAMA

Na stronie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego pojawiła się w poniedziałek po południu informacja, iż Rada Nadzorcza ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Odwołanie Zbigniewa Bednarskiego z funkcji prezesa PPPT to od kilku dni tajemnica poliszynela.

Jeszcze w poniedziałek po południu, kiedy zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Płocka o tę sprawę, nie udzielono nam informacji.

PowiązaneTematy

– Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie – powiedział w rozmowie z nami Hubert Woźniak z Referatu Informacji Miejskiej Urzędu Miasta Płocka. – Na chwilę obecną wszystko pozostaje po staremu. Należy jednak pamiętać o tym, że właściciel Parku Przemysłowo-Technologicznego może takiej zmiany dokonać, więc wszystko jest możliwe – dodał.

A jednak nasze informacje potwierdziły się, choć powody tego ruchu nie są podane do publicznej wiadomości, do mediów nie został przesłany żaden komunikat, a jedyny oficjalny znak tego, o czym wiemy od ubiegłego tygodnia, to informacja, jaka pojawiła się na BIP spółki w poniedziałek, 27 maja po południu.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na prezesa PPPT, osoba pełniąca Funkcję Członka Zarządu będzie odpowiedzialna m.in. za kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalności Spółki w ramach kolegialnego zarządu, współtworzenie strategii Spółki oraz nadzór nad jej realizacją, realizację projektów inwestycyjnych Spółki, obsługę i pozyskiwanie Inwestorów.

Jednocześnie określono, że kandydat nie może być zaangażowany politycznie, pełniąc konkretne funkcje na podstawy zatrudnienia, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 czerwca br. (decyduje data doręczenia zgłoszenia).

Tymczasem nieoficjalnie docierają do nas informacje, że na stanowisko prezesa PPPT szykowana jest radna Joanna Olejnik (Platforma Obywatelska). Czy te doniesienia się sprawdzą, dowiemy się zapewne w ciągu 2 tygodni.

Zbigniew Bednarski funkcję prezesa Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego objął w marcu 2015 roku. Wcześniej był wiceprezesem miejskiej spółki Rynex, odpowiadał m.in. za remont płockiego dworca kolejowo-autobusowego.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A (PPPT) – polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Płocku, którego celem jest tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw w Płocku. PPPT (jako przedsiębiorstwo) został powołany 14 lipca 2004 roku w ramach wspólnego projektu realizowanego przez miasto Płock z PKN Orlen. Obecnie są to główni udziałowcy tej spółki; oba podmioty posiadają łącznie całość jej udziałów. PPPT oferuje swoim klientom około 60 hektarów skomunikowanych terenów inwestycyjnych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną, oraz atrakcyjne lokale biurowe w Płocku. Od 2014 roku w ramach Parku funkcjonują nowe obiekty: Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego, gdzie znajdują się biura przeznaczone dla inwestorów oraz partnerów biznesowych i korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, oferujących nowoczesne usługi dla biznesu oraz usługi badawczo-wdrożeniowe.

A jednak prawda. Marcin Uchwał wiceprezesem KM