REKLAMA

Zgłoś się do Płockiej Rady Seniorów

REKLAMA

Jesteś aktywnym seniorem? Masz ciekawe pomysły na ulepszenie życia osób w wieku 60+ w Płocku? A może znasz osobę doświadczoną w działalności na rzecz seniorów? Do 27 października można zgłaszać kandydatury do Płockiej Rady Seniorów.

Już niebawem Prezydent Płocka powoła przedstawicieli organizacji, którzy przez okres najbliższych czterech lat pełnić będą funkcję doradczo-inicjatywną w sprawach, dotyczących płockich seniorów. Kandydat na członka Rady mieć ukończone 60 lat, być czynnym członkiem organizacji, która zgłasza jego kandydaturę, wyrazić zgodę na kandydowanie oraz korzystać z pełni praw publicznych. Mile widziane jest doświadczenie w działalności na rzecz osób starszych. Na wybór wpływ będzie mieć także autorytet kandydata oraz reprezentatywność środowiska.

PowiązaneTematy

Pisemne zgłoszenia można składać osobiście lub listownie pod adresem: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, 09-400 Płock z dopiskiem: „PŁOCKA RADA SENIORÓW”. Termin składania kandydatur upływa 27 października o godzinie 10.