Z Płocka znikną szpecące reklamy? Można opiniować projekt uchwały

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Od 2015 roku trwają prace nad uporządkowaniem chaosu reklamowego w Płocku. Ponad dwa lata po podjęciu uchwały w tej sprawie, przygotowano projekt kolejnej uchwały, tym razem podającej szczegółowe wytyczne dla zamieszczania reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Do 9 marca można opiniować projekt uchwały.

Jak informowaliśmy w grudniu ubiegłego roku, przygotowano projekt uchwały, precyzującej zasady obowiązujące przy ustawianiu reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń. Wówczas trwał etap uzgadniania i opiniowania przez m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, marszałka województwa i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, a także przez jednostki organizacyjne urzędu. Po tym etapie projekt uchwały miał być wyłożony do publicznego wglądu, aby zebrać do niego uwagi od wszystkich zainteresowanych.

I tak się właśnie stało. Od 12 lutego do 9 marca br. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały, która będzie jednocześnie „Kodeksem krajobrazowym dla Miasta Płocka”.

Znajdziemy w niej:

 • zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabaryty,
  standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
 • zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, ich gabaryty, standardy
  jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
 • zasady i warunki sytuowania ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje
  materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
 • liczbę tablic reklamowych i urządzeń reklamowych stanowiących szyldy, które mogą
  zostać zlokalizowane na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.

Zgodnie z tym projektem, na terenie Płocka nie będzie można stawiać tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń innych, niż określone w uchwale. Jednocześnie miasto zostało podzielone na pięć obszarów, na których będą obowiązywały różne regulacje.

 1. Obszar 1 – tereny zabudowy Starego Miasta oraz tereny skarpy wiślanej i wybrzeża Wisły,
 2. Obszar 2 – tereny zabudowy Śródmieścia,
 3. Obszar 3 – tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,
 4. Obszar 4 – tereny koncentracji zabudowy usługowej oraz tereny koncentracji zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej,
 5. Obszar 5 – tereny koncentracji zieleni.

Każdy z tych obszarów ma swoje szczegółowe ustalenia, ale są również takie, które obejmują cały teren Płocka.

I tak, uchwała zakazuje stawiania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (na terenie Płocka z wyłączeniem miejsc, opisanych na poszczególnych obszarach):

 • przesłaniających detale architektoniczne, przy czym zakaz nie dotyczy znaków bez tła, znaków przestrzennych oraz neonów reklamowych, dla których tło może stanowić płaszczyzna boniowana elewacji;
 • na drzewach, w polu obrysu zewnętrznego ich koron oraz w odległości nie mniejszej niż 5 m od pnia drzewa;
 • na obiektach inżynierskich, konstrukcjach oporowych, budowlach o funkcji dźwiękochłonnej, urządzeniach infrastruktury sieciowej i instalacyjnej oraz urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • na obiektach służących do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych, w tym zadaszonych osłonach lub pomieszczeniach ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;
 • na terenach cmentarzy i ich ogrodzeniach;
 • niepołączonych trwale z gruntem, za wyjątkiem reklamy okolicznościowej i reklamy przenośnej;
 • w formie ekranów projekcyjnych reklamowych, za wyjątkiem reklamy okolicznościowej;
 • w formie murali reklamowych, za wyjątkiem instalowanych na obiektach zabytkowych lub historycznych;
 • w formie ekranów świetlnych reklamowych, w tym telebimów za wyjątkiem reklamy okolicznościowej, cenników stacji paliw, informacji o stopniu wykorzystania miejsc parkingowych oraz ekranów sytuowanych w obrębie wnętrz stadionów;
 • w formie banerów reklamowych, za wyjątkiem reklamy okolicznościowej.

Wprowadza również ograniczenia w ustawianiu nowych reklam, nakazując:

 • sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zgodnie z podziałami architektonicznymi obiektu budowlanego, w szczególności wyśrodkowanie względem: otworów okiennych lub drzwiowych, detalu architektonicznego, osi kompozycyjnych oraz płaszczyzny elewacji;
 • wprowadzenie pola ochronnego wokół tablic reklamowych i urządzeń reklamowych umieszczanych na powierzchni elewacji;
 • utrzymanie spójności tablic i urządzeń reklamowych pod względem formy, koloru i materiału wykonania w ramach jednego lokalu;
 • utrzymanie spójności tablic i urządzeń reklamowych w obrębie pasa reklamowego elewacji w poziomie parteru, na galerii lub w obrębie podcienia za wspólnymi arkadami jednego budynku pod względem wysokości elementów oraz wysokości usytuowania na elewacji;
 • wykonanie tablic i urządzeń reklamowych z zastosowaniem materiałów trwałych w szczególności: szkło, blachy ocynkowane, blachy aluminiowe, blachy ze stali nierdzewnej, blachy tytanowe, wielowarstwowe płyty kompozytowe;
 • maksymalne ograniczenie widoczności elementów konstrukcyjnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w szczególności poprzez ich ukrycie w obudowie lub wkomponowanie konstrukcji w obiekt, z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych w formie stylizowanej, w szczególności elementów kutych, żeliwnych lub nitowanych;
 • sytuowanie fundamentów tablic reklamowych i urządzeń reklamowych wolnostojących, trwale związanych z gruntem poniżej poziomu terenu;
 • umieszczanie danych identyfikacyjnych właściciela lub operatora wolnostojącej tablicy reklamowej lub wolnostojącego urządzenia reklamowego w widocznym miejscu na elementach konstrukcyjnych lub w obrębie obudowy, z wyłączeniem tablic reklamowych i urządzeń reklamowych formatu drobnego i małego;
 • niezwłoczne doprowadzenie terenu lub obiektu do stanu niepogorszonego w stosunku do poprzedzający umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego w przypadku ich demontażu.

Uchwała mówi również o możliwości podświetlania tablic i urządzeń reklamowych (choć z pewnymi zastrzeżeniami) czy o ograniczeniu do 20% elewacji na poziomie parteru na reklamy. Podobną powierzchnię reklama może zająć w świetle witryny, okna lub drzwi.

Dopuszcza natomiast lokalizację reklam okolicznościowych (ekspozytorów, banerów okolicznościowych, nośników pneumatycznych, plakatów, stojaków reklamowych, ekranów projekcyjnych reklamowych i ekranów świetlnych reklamowych) w miejscu organizowania wydarzeń, na okres nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych (w tym na 3 dni robocze przed wydarzeniem) z zachowaniem min. 2 tygodni przerwy pomiędzy ekspozycjami.

To tylko część z całego pakietu szczegółów, które wprowadza uchwała (jej treść mieści się na 59 stronach). W dalszej części znajdziemy też zasady, dotyczące sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, w tym ogródków przyblokowych.

A co z obiektami reklamowymi, które już istnieją, a nie spełniają wymogów nowej uchwały (jeśli oczywiście zostanie uchwalona przez radnych)? Otóż właściciele tablic reklamowych i urządzeń reklamowych będą mieli 24 miesiące na dostosowanie tych obiektów do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale.

Tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, których nie będzie można dostosować do wymogów uchwały, trzeba będzie rozebrać, zdemontować lub usunąć przed upływem tego terminu. Podobne warunki będą stosowane do istniejących ogrodzeń.

Teraz do projektu uchwały można złożyć uwagi – w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca.

Co z chaosem reklamowym? Powstała ustawa, ale…

Podziel się:

1 komentarz

 1. Przedsiębiorca na

  Na pewno nic nie zniknie przed wyborami. To pewne na milion procent a na pewno nie znikną tez te tablice reklamowe jedna na drugiej. Utrudnia życie tylko małym przedsiebiorcą. Jak PO się za coś bierze to mamy jak w banku.

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji