XIV konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Mazowieckiego