Poczet królów polskich

“Poczet królów polskich”  – spotkanie z cyklu “Głośne czytanie nocą”.

|||::
ul. Tumska 9a, 09-400 Płock