Elgacon – Płockie Dni Fantastyki

Program Elgaconu 2015 przez wzgląd na jego formułę – będzie dostępny dopiero około 1-2 tygodni przed samą imprezą. Mimo wszystko będziemy się jednak starać informować o ciekawszych z punktów programu w miarę ich napływania.

Więcej: http://elgacon.pl/

|||::
Faustyna Piaska 5, Płock