Biesiada Literacka

Biesiada Literacka to organizowany nieprzerwanie od 22 lat regionalny przegląd twórczości uczniów szkół średnich z Płocka, powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna w Płocku. 

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku wraz ze współorganizatorami – Zespołem Szkół Nr 3 w Płocku oraz Oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Płocku, organizuje kolejną Edycję Biesiady Literackiej. Już 20 listopada 2017 roku o godz 9.30 w auli Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku przy ul. Ignacego Łukasiewicza 11 odbędzie się regionalny przegląd twórczości uczniów szkół średnich.
– Celem Biesiady jest integracja szkół ponadgimnazjalnych, pobudzanie aktywności twórczej młodzieży, a także inspirowanie do realizacji pasji i zainteresowań humanistycznych – informują organizatorzy.

Jak będzie przebiegała Biesiada i co jest brane pod uwagę?

1. Uczestnicy podczas rejestracji losują kolejność prezentacji.
2. W ciągu 5 minut młodzi twórcy sami prezentują jeden własny utwór (forma dowolna, np.wiersz  czy fragment prozy: opowiadanie, pamiętnik, esej, felieton), a następnie przekazują tekst jury.

Przy ocenie utworów jury weźmie pod uwagę następujące kryteria:

twórczy charakter utworu,
samodzielność i oryginalność,
poprawność stylistyczna i językowa,
poziom literacki utworu,
sposób prezentacji utworu.
3. Na zakończenie Biesiady jury wyłoni uczniów, których  utwory zasługują na nagrody. W zeszłym roku po raz pierwszy przyznano tytuł Mistrza Biesiady Literackiej; został nim Hubert Wiktorzak z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku. W tym roku jury również przyzna tytuł Mistrza XXII Biesiady Literackiej.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Zgłoszenia przyjmowane są  do 10 listopada 2017 roku (piątek) do godziny 15. Należy przesłać je mailowo na adres sekretariat@bpplock.pl lub faksem na numer 24 366 53 70. Formularz można również dostarczyć do Biblioteki Pedagogicznej w Płocku ul. Gałczyńskiego 26.

Regulamin Biesiady oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.bpplock.pl w zakładce „Konkursy”.

PetroNews jest patronem medialnym wydarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Nadchodzące Wydarzenia