95. rocznica obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku

Na ul. Targowej odbędzie się capstrzyk harcerzy przy kopcu “Bratnia mogiła”.