Wojsko szkoli płockich licealistów

Uczniowie płockiej szkoły mundurowej otrzymują wsparcie od 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze pomagają młodym ludziom w szkoleniu z zakresu reagowania kryzysowego i strzelectwa. Oddziały przygotowania wojskowego ze szkół mundurowych kontynuują szkolenia prowadzone przez żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Terytorialsi współpracują ze szkołami mundurowymi oraz placówkami z oddziałami wojskowymi w całym rejonie odpowiedzialności, od … Czytaj dalej Wojsko szkoli płockich licealistów