Wioletta Kulpa: Wykonawca przedszkola żąda 774 tys. zł odszkodowania

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wrześniowa sesja Rady Miasta Płocka dotyczyła również informacji na temat wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. Prezydent Andrzej Nowakowski zwrócił uwagę, że realizacja budżetu przebiega zgodnie z hasłem „Nie zwalniamy tempa”. Podkreślił też znaczący udział wydatków oświatowych, w tym na budowę przedszkoli. Radna Wioletta Kulpa poruszyła przy tym temat odszkodowania dla niedoszłego wykonawcy remontu przedszkola nr 3.

Prezydent Andrzej Nowakowski w trakcie sprawozdania poinformował też o uruchomieniu nowoczesnego w skali kraju Płockiego Centrum Tearpeutyczno-Rehabilitacyjnego. Mówił o inwestowaniu w place zabaw i nowe miejsca rekreacji, wspomniał o nowym stadionie Stoczniowca na Radziwiu, pochwalił się akwariami w płockim ZOO, powiedział o nowych mieszkaniach komunalnych oddanych do użytku zimą tego roku i autorskim programie „Mieszkania dla młodych”, w ramach którego 25 rodzin otrzymało swoje M4.

Sprawozdanie dotyczyło również inwestycji drogowych – prezydent przypomniał o przebudowach i remontach ulic oraz o rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Podkreślił znaczenie remontu schodów na Skarpie. Mówił też o mniejszych zmianach, jak np. o wprowadzonym przez Komunikację Miejską jednorazowym bilecie przesiadkowym i „ciepłym przycisku” w autobusach KM. Wspomniał o zamieszczeniu informacji o stanie powietrza na przystankach.

Przechodząc do liczb, prezydent nie krył zadowolenia z dochodów w pierwszym półroczu, ponieważ ich wykonanie było na poziomie 53 proc. w stosunku do planowanych. Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie ponad 48 proc., inwestycyjne 38 proc., a majątkowe 30 proc. Prezydent podkreślił, że cieszy go nadwyżka przychodów bieżących nad wydatkami, bo oznacza to większe pieniądze na inwestycje w roku kolejnym. Zadłużenie na koniec czerwca wyniosło ok. 493 mln. zł.

W świetle informacji prezydenta Nowakowskiego o rozbudowie bazy płockich przedszkoli, radny Marek Krysztofiak z PiS zapytał o odwołany remont przedszkola przy ul. Gałczyńskiego. Chciał poznać ostateczną decyzję prezydenta w tej sprawie. Nowakowski odpowiedział, że pierwsi dowiedzą się o decyzji rodzice i nauczyciele na najbliższym spotkaniu z włodarzem Płocka. Podobnie jak na spotkaniu z rodzicami, jako przyczynę swoich planów dotyczących placówki, podał analizy związane z nadchodzącą reformą oświaty.

Szefowa klubu Prawa i Sprawiedliwości w płockiej radzie, Wioletta Kulpa zapytała o zobowiązania miasta wobec niedoszłego wykonawcy remontu przedszkola, który domaga się 774 tys. zł odszkodowania za odstąpienie od umowy. Zarzuciła prezydentowi, że nie informuje radnych o wydatkowaniu pieniędzy publicznych. Wiceprezydent Jacek Terebus odpowiedział, iż umowa z wykonawcą przewidywała płatność wyłącznie za wykonane roboty i że dotąd ratusz nie ma żadnych sygnałów od tej firmy o roszczeniach odszkodowawczych.

Za przyjęciem informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze głosowało 8 radnych, 7 osób się wstrzymało, głosów przeciwko nie było. Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę na słabą frekwencję radnych.

Magda Grodecka

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji