REKLAMA

Wiemy kto otrzymał granty. Do rozdania było 300 tys. zł

REKLAMA

W poniedziałek w sali koncertowej POKiS-u miał miejsce finał konkursu Funduszu Grantowego dla Płocka. Do rozdania było blisko 300 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na 32 projekty.

3 grudnia ogłoszono wyniki konkursów Funduszu Grantowego dla Płocka dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych. Granty w łącznej wysokości prawie 300 tysięcy złotych przekazały: PKN ORLEN, Levi Strauss oraz Basell Orlen Polyolefins.

Była to już IX edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz III edycja konkursu adresowanego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. Granty otrzymały 32 inicjatywy, a warto podkreślić, że to największa liczba projektów, jakie fundacja sfinansuje w dotychczasowej historii udzielania grantów.

PowiązaneTematy

Wnioski zostały zweryfikowane i ocenione przez członków wszystkich struktur instytucji, czyli trzyosobowy Zarząd, jedenastoosobową Radę Programową i finalnie przez pięcioosobową Radę Fundacji. Wiele spośród 45 złożonych wniosków uzyskało pozytywne rekomendacje.

Projekty, które otrzymały granty, będą realizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Płocku. Dzięki środkom z fundacji, płocczanie w różnym wieku będą mogli skorzystać bezpłatnie m.in. z zajęć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, teatralnych, tanecznych czy muzycznych.

Środki z Funduszu Grantowego pozwolą m.in. na zabezpieczenie i upowszechnianie dziedzictwa narodowego Biblioteki im. Zielińskich TNP, czyli renowację zabytkowych i niezwykle cennych książek, które po digitalizacji zostaną upowszechnione czytelnikom.

Dzięki wsparciu lokalnych projektów będzie możliwość organizacji żywych lekcji historycznych połączonych ze zwiedzaniem Muzeum Diecezjalnego. Fundusz Grantowy dla Płocka umożliwi również przeprowadzenie warsztatów dla rodziców i nauczycieli rozwijających kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wśród licznych pomysłów dla płocczan ciekawie zapowiadają się także warsztaty animacji twórczej dla młodzieży, która w efekcie będzie tworzyła film metodą poklatkową. Z kolei wielopokoleniowe rodziny i osoby samotne będą miały możliwość wzięcia udziału w różnych warsztatach rękodzielniczych.

Pośród dofinansowanych projektów znalazł się interesujący pomysł, dotyczący integracji rodzin zastępczych z Płocka oraz kampanii społecznej, dotyczącej sprawowania nad dziećmi pieczy zastępczej, a także poszerzaniu wiedzy – to kolejny projekt, który podniesie świadomość na temat zaburzeń takich jak FAS, ADHD, Asperger.

Osoby prowadzące rodziny zastępcze i adopcyjne będą miały możliwość wzbogacenia swojej wiedzy, dotyczącej sprawowania świadomej opieki. Granty umożliwią dzieciom z rodzin zastępczych między innymi zapoznanie się, rozwijanie swoich zainteresowań i umiejętności oraz poznanie nowych miejsc.

Wśród licznych projektów są także adresowane do osób starszych, na przykład na osiedlu Łukasiewicza powstanie Klub Seniora „Szansa”, odbędą się lekcje strzelania sportowego, a także projekt „Na polską nutę – śpiew łączy pokolenia”, który został przygotowany z myślą o seniorach w celu zapobiegania ich wykluczeniu.

Wsparcie z fundacji umożliwi również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, dotyczącej udzielania pomocy najbardziej potrzebującym osobom znajdującym się w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

Osoby zainteresowane udziałem w projektach mogą zdobyć więcej informacji na stronie funduszu grantowego oraz profilu facebookowym fundacji.

Lista organizacji i wnioskodawców indywidualnych, którym przyznano grant.

Organizacje pozarządowe:

 • Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku – Organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych „Dreamnight at the Zoo – Wieczór marzeń w Zoo 2019”
 • Stowarzyszenie Człowiek Kultura – Nasze muzeum jest żywe
 • Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek – Z szansą na sukces
 • Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „Busola” – Głos zza krat
 • Płocka Akademia Rękodzieła – RĘKA W RĘKĘ czyli rodzinne warsztaty rękodzielnicze
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – Klub Seniora „Szansa”
 • Towarzystwo Naukowe Płockie – Zabezpieczanie i upowszechnianie dziedzictwa Biblioteki im. Zielińskich TNP
 • Płocki Klub Karate Kyokushinkai – Fundusz Grantowy dla Płocka pomoże wyrwać z sieci wszystkie dzieci
 • Klub Strzelecki „Grot” – Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży oraz osób dorosłych
 • Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja – Projekt edukacyjny Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Niestacjonarnej
 • Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” – Porozmawiajmy szczerze
 • Fundacja Rykowisko – V Bieg Mikołaja
 • Stowarzyszenie Petroklezja – Psychodrama i terapia śpiewem. Warsztaty dla młodzieży
 • Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – Pszczeli świat
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” – Miś Doremiś
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku-Borowiczkach – Pierwsza pomoc – ważna sprawa
 • Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Otwarte Serca” – Rozwój i integracja rodzin zastępczych w Płocku
 • Uczniowski Klub Sportowy Lasotczak – Podróże do wiedzy…
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers – Na polską nutę – śpiew łączy pokolenia
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 4 minuty

Osoby indywidualne i grupy nieformalne:

 • Justyna Wiśniewska – Angielskie podróże – te małe i duże
 • Joanna Krysztoforska – Robotyka na wesoło
 • Seweryn Jakubiak – Poznaj świat robotów
 • Marcin Radomski – 2. Bieg w Swetrze
 • Barbara Sawicka – Aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu
 • Stanisław Adlewski – Koncert z okazji 55-lecia Osiedlenia się Romów w Płocku
 • Julia Chromiec – Wariacje filcowania
 • Marzenna Matkowska – Naucz mnie Mamo, naucz mnie Tato
 • Karolina Spychalska – Joga dla dzieci
 • Kamila Formańska-Zimoń – Zdrowi Płocczanie
 • Eliza Łabarzewska – WATA 2 – warsztaty animacji twórczej dla młodzieży
 • Magdalena Sikorska-Tokarska – Akademia rysunku dla dorosłych.
REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Warto Przeczytać