REKLAMA

Więcej możliwości w e-Urzędzie Skarbowym. Obsłuży korespondencję i wnioski

REKLAMA

Urząd Skarbowy przygotował nowe możliwości dla klientów, chcących załatwić formalności online. Platforma internetowa obsłuży korespondencję z urzędem i pozwoli na składanie wniosków.

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego od teraz mogą odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na swoim koncie w serwisie. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na taką formę komunikacji.

PowiązaneTematy

W e-Urzędzie Skarbowym można też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US.

– Zmiana przepisów umożliwiła automatyzację załatwiania niektórych spraw przez KAS i ułatwiła klientom komunikację z urzędami skarbowymi. Ustawa z 8 czerwca 2022 r. pozwala nam na szersze niż dotychczas wykorzystanie usług cyfrowych, wprowadzenie elektronicznych doręczeń w e-Urzędzie Skarbowym i automatyzację procesu wydawania zaświadczeń – informuje szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

Zastępca szefa KAS Anna Chałupa zwraca uwagę na rosnącą popularność serwisu elektronicznego.

– Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mają już możliwość odbierania korespondencji kierowanej na ich konto w e-US. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody w serwisie na taką formę komunikacji. Dzięki nowej funkcjonalności katalog spraw załatwianych kompleksowo za pośrednictwem e-US znacznie się poszerzy. Popularność serwisu cały czas rośnie, nasi klienci już w tym roku logowali się do niego ponad 23 mln razy – mówiła Anna Chałupa zastępca szefa KAS.

W e-Urzędzie Skarbowym udostępnione zostały:

  • zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
  • zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF).

Krajowa Administracja Skarbowa niedługo wprowadzi również możliwość udostępnienia w serwisie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)Proces wydawania zaświadczeń

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w e-Urzędzie Skarbowym. Wymagane jest wyrażenie zgody na doręczanie elektroniczne zaświadczenia na konto w e-US. Osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń.

Automatyczne wydanie zaświadczenia odbywa się bez udziału urzędu skarbowego, podatnik może je pobrać jako dokument elektroniczny. Zaświadczenie jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS.

W przypadku gdy zaświadczenie wystawiane jest w trybie manualnym przez urząd skarbowy i doręczane na konto w e-US, podpisywane jest podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną.

Zaświadczenie jako dokument elektroniczny

Wydane w e-Urzędzie Skarbowym zaświadczenie jest dokumentem elektronicznym (plikiem), który w niezmienionej formie potwierdza/zaświadcza informacje dotyczące rozliczeń podatnika. Dokument elektroniczny wydany w e-Urzędzie Skarbowym ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy.

Do weryfikacji autentyczności takiego dokumentu służą narzędzia wykorzystywane do weryfikacji podpisu elektronicznego.

– Dokumentem jest tylko plik elektroniczny doręczony podatnikowi w e-Urzędzie Skarbowym. Wydruk takiego zaświadczenia nie będzie traktowany jako dokument, nie będzie też dodatkowo podpisywany przez pracownika urzędu skarbowego. Zaświadczenia wydane w formie dokumentu elektronicznego, przedstawiane przy załatwianiu różnego rodzaju spraw np. w bankach czy na uczelniach, powinny być respektowane – zwraca uwagę KAS.

Samorządowe jednostki pomocy społecznej mają możliwość automatycznego sprawdzenia informacji o dochodach swoich klientów w elektronicznej usłudze wymiany danych, udostępnianej dla nich przez KAS.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU