W gminie Radzanowo największa inwestycja od lat. Będzie kanalizacja!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Większość gmin powiatu płockiego stara się o realizację jednego z podstawowych udogodnień dla mieszkańców – kanalizacji. W gminie Radzanowo właśnie zaczęto spełnianie marzeń. Ruszyła największa inwestycja, do której przygotowywano się od kilku lat. Rozmawiamy o tym z wójtem Sylwestrem Ziemkiewiczem.

PetroNews: Na kilka miesięcy przed końcem obecnej kadencji gmina Radzanowo przystąpiła do realizacji jednej z najkosztowniejszych inwestycji w swoich dziejach. Mam na myśli oczywiście rozbudowę sieci kanalizacji w Nowym i Starym Boryszewie, Stróżewku i Rogozinie. Obserwując podobne natężenie inwestycji w innych miejscowościach, w tym w Płocku, zastanawiam się czy jest to od dawna zaplanowane przedsięwzięcie, czy raczej element otwierający kolejną kampanię wyborczą?

Sylwester Ziemkiewicz, Wójt Gminy Radzanowo

Sylwester Ziemkiewicz: – Jak słusznie Pani zauważyła, rozbudowa kanalizacji na terenach podmiejskich naszej gminy to zadanie, którego kosztorys zamyka się w jednej z największych kwot, pośród realizowanych dotąd przedsięwzięć. Kwota blisko 6 mln zł, w odniesieniu do 31 mln zł całorocznego budżetu gminnego i nieco ponad 7 mln zł wszystkich wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok, to suma, której wydatkowanie wymagało odpowiedniego przygotowania finansów. Równolegle do wdrożonych oszczędności w wydatkach bieżących, zintensyfikowaliśmy pozyskiwanie dotacji i grantów z różnorodnych programów unijnych. Po trzech latach skrupulatności w oszczędzaniu i konsekwencji w aplikowaniu o zewnętrzne środki finansowe, budżet naszego samorządu został na tyle przygotowany, by bez obaw o złamanie tzw. „dyscypliny finansów publicznych” realizować przedsięwzięcia strategiczne dla dalszego rozwoju gminy Radzanowo. Rozbudowa kanalizacji na wskazanych obszarach niewątpliwie jest jednym z pierwszoplanowych zadań, od kilku lat wpisanych w katalog inwestycji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Cieszę się, że realizacja tej inwestycji przebiega nadzwyczaj sprawnie i zgodnie z przewidywanym harmonogramem, bo to oznacza, że jeszcze w bieżącym roku blisko 200 posesji mieszkańców indywidualnych i siedziby kilku przedsiębiorców zostaną uzbrojone w przyłącza do sieci kanalizacyjnej. A odpowiadając wprost na Pani pytanie – jest to inwestycja, którą przygotowywaliśmy odkąd objąłem urząd wójta gminy Radzanowo i zdecydowanie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, a nie kampanię wyborczą.

PN: Kwota 6 mln zł na kanalizację to rzeczywiście dość znaczący wydatek inwestycyjny. Czy oznacza to, że inne zadania zostały zaniechane?

SZ: – Oczywiście, że nie! Naszym priorytetem nadal są remonty i modernizacje dróg. Przez ostatnie 3 lata w samej technologii asfaltowej zmodernizowaliśmy na terenie gminy Radzanowo blisko 20 kilometrów szlaków komunikacyjnych – to absolutny rekord. Kilkanaście kolejnych kilometrów utwardziliśmy i wyremontowaliśmy. Pozimowa aura zdewastowała kilka kluczowych traktów, ale zabezpieczyliśmy w budżecie dodatkowe 400 tys. zł na kruszywa, gruz i żwir, które wbudujemy w najbliższych tygodniach w drogi gminne; ogłosiliśmy właśnie przetargi na dostawy potrzebnych surowców. Równolegle realizujemy zadania, na które pozyskaliśmy dotacje m.in. z PROW 2014-2020; przykładem jest modernizacja ulicy Osiedlowej w Rogozinie dotowana kwotą 571,5 tys. zł. Finansujemy też zadania drogowe w oparciu wyłącznie o środki własne, jak modernizacja ulic Rolnej i Leśnej w Radzanowie, na którą wydamy w bieżącym roku około 440 tys. zł.

PN: Domyślam się, że kanalizacja i drogi nie zamykają katalogu przedsięwzięć realizowanych obecnie w gminie Radzanowo?

SZ: – Podczas ubiegłotygodniowej sesji gminni radni jednomyślnie zatwierdzili zmiany w uchwale budżetowej, zabezpieczające środki finansowe na rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rogozinie. Placówka ta, z uwagi na wysoki poziom nauczania, położenie w dynamicznie rozwijającej się miejscowości oraz wdrażane w kraju zmiany systemowe, mierzy się z systematycznie przyrastającą liczbą uczniów. Rozbudowa tej jednostki to jeden z priorytetów w naszych tegorocznych działaniach.

PN: Czym może Pan pochwalić się jeszcze naszym czytelnikom?

SZ: – Bardzo chętnie opowiem Państwu o działaniach naszego samorządu w zakresie wykorzystania potencjału samych mieszkańców gminy Radzanowo. Od kilku lat wyzwalamy zaangażowanie lokalnej społeczności w rozwój wszystkich miejscowości, poprzez wykorzystanie narzędzia, jakim jest fundusz sołecki. Kiedy objąłem funkcję wójta, mieszkańcy decydowali o kierunkach wydatkowania sumy 335 tys. zł, a w roku bieżącym to już 478 tys. zł. Dzięki trafnym decyzjom mieszkańców, po trzech latach mamy w gminie Radzanowo kilka kilometrów dodatkowo wyremontowanych dróg, nowe chodniki, parkingi, lampy oświetleniowe, zagospodarowanie poszczególnych miejscowości, a także gruntownie wyremontowane i doposażone świetlice wiejskie oraz remizy OSP. Kilka dni temu ogłosiliśmy przetarg na jedno z takich zadań „sołeckich”, tj. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Radzanowie, przez utwardzenie kolejnych ciągów pieszych i wykonanie oświetlenia. Z ogromnym zadowoleniem obserwujemy też w naszej gminie rosnące zainteresowanie społeczeństwa zrzeszaniem się w stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, a także grupy nieformalne, które inicjują różnorodne działania społecznie użyteczne. Dla przykładu podam, że jednostki OSP z Radzanowa, Woźnik i Nowego Boryszewa organizują od kilku lat lokalne obchody Dnia Dziecka; Stowarzyszenie Anielski Kredens z Rogozina, prezentując rękodzieło artystyczne, jest naszym ambasadorem w licznych wystawach, kiermaszach i festynach na terenie powiatu płockiego. Z kolei Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo pozyskuje granty i dotacje na organizację różnotematycznych warsztatów artystycznych i wydarzeń kulturalnych adresowanych do mieszkańców – najbliższe to Piknik Patriotyczny w dniu 3 maja. Lokalna Sekcja Wędkarska dba o faunę i florę radzanowskich stawów oraz integrację miłośników amatorskiego wędkowania, a gminne kluby piłkarskie i szkolne kluby sportowe rozwijają różne dyscypliny sportu i rekreacji.

PN: Wszystko to brzmi bardzo optymistycznie.

SZ: – Gmina Radzanowo nastraja optymistycznie. Nasz podmiejski charakter, przebiegające szlaki komunikacyjne, uzbrojenie terenów, przystępne ceny gruntów, baza oświatowa i kulturalna to czynniki, które wyróżniają nas pośród innych samorządów i bezwzględnie stymulują nasz rozwój. Rosnąca od kilku lat liczba mieszkańców i przedsiębiorców przekłada się wprost na rosnące wpływy budżetowe, a tym samym na większe możliwości finansowania inwestycji. Jestem wójtem, któremu ogromnie leży na sercu rozwój lokalny, wykorzystanie miejscowych zasobów materialnych i kapitału społecznego. Sam osiedliłem się na stałe w gminie Radzanowo, bo – jak mówiłem już wielokrotnie – „to moje miejsce na ziemi”. Mam to szczęście, że wśród moich współpracowników, wśród radnych, ale przede wszystkim wśród samych mieszkańców są również osoby, którym bardzo zależy, by gmina Radzanowo dynamicznie się rozwijała i piękniała.

PN: Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć, aby ten rozwój mógł być dalej kontynuowany. Dziękuję za rozmowę.

SZ: – A ja dziękuję za zaproszenie.

Rozmawiała: Agnieszka Stachurska

Podziel się:

4 komentarze

  1. Wójt tylko robi wszystko dla Radzanowa i Rogozina. Zapomniał o innych miejscowościach należących do gminy. Prawdą jest też fakt,że wybory sie zbliżają.

  2. Nie znasz naszego wojta to sie nie wypowiadaj albo łatwiej- przeczytaj caly wywiad. Poza tym nawet bez tego, lepszego wojta nasza gmina nie miala, wiec nie wiem o co chodzi… lepiej pilnuj twojego, cytujac, “łysego pana” .

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji