TNP zabezpiecza zbiory

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Program zabezpieczania zbiorów Biblioteki im. Zielińskich realizuje Towarzystwo Naukowe Płockie. Najstarsze i najcenniejsze zbiory są digitalizowane i udostępniane wyłącznie w formie cyfrowych kopii. TNP każdego roku otrzymuje na ten cel granty.

W tym roku udało się pozyskać m.in. dotację od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Pieniądze zostały przeznaczone na kontynuację prac związanych z zabezpieczeniem archiwum Tadeusza Świeckiego i Franciszka Wybulta.

Archiwum stanowi cenny zbiór materiałów na temat I wojny światowej i okresu międzywojennego na Mazowszu Północnym. Zostały one zebrane przez wybitnych regionalistów Tadeusza Świeckiego (1880-1946) – działacza społecznego i politycznego, publicystę, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, za udział w której otrzymał Krzyż Walecznych oraz Franciszka Wybulta (1897-1969) – publicystę, dziennikarza, działacza politycznego, uczestnika I wojny światowej i I powstania śląskiego. Archiwum przekazano Towarzystwu Naukowemu Płockiemu w 1932 roku i znajduje się wyłącznie w zasobach Biblioteki im. Zielińskich TNP. W sumie liczy 95 jednostek.

W ramach projektu poddano zabiegom konserwacji, a następnie zdigitalizowano 21 jednostek archiwalnych (w sumie 2 500 stron). Zasób ten stanowią w przeważającej części materiały, dokumentujące działania rad opiekuńczych z terenu Mazowsza Północnego, a dokładnie z miasta Płocka oraz powiatów lipnowskiego, rypińskiego i sierpeckiego. Pozostałe jednostki dotyczą różnych organizacji jak np. Komisji Szacunkowej Rolnej pow. płockiego z roku 1916 czy towarzystw rolniczych i związków ziemian z lat 1908-1929.

Z cyfrowych archiwaliów można korzystać bezpłatnie, w czytelni multimedialnej Biblioteki im. Zielińskich przy Pl. Narutowicza 2 w Płocku.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach, ogłoszonego po raz pierwszy przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursu Wspieranie działań archiwalnych 2016. Dotacja wyniosła 14.070 zł, a całkowity koszt zadania to 16.401,23 zł.

Magda Grodecka
źródło: TNP

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji