Teren piknikowy, nowe place zabaw, mini trasy zjazdowe… Powstaje koncepcja Centralnego Parku Rekreacji

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, osiedle Dobrzyńska doczeka się pełnego zagospodarowania pod kątem rekreacyjnym. Ratusz ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu na obszarze Centralnego Parku Rekreacji, który ma być zlokalizowany właśnie na tym osiedlu.

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem na opracowanie koncepcji, pomiędzy ulicami Kobylińskiego-Dobrzyńska-Prezydenta Mościckiego-Miodowa w Płocku, ma powstać Centralny Park Rekreacji. Dlaczego “centralny”? Bo ma obejmować kilka już istniejących miejsc rekreacyjnych, m.in. place zabaw pomiędzy ul. Bartniczą i Słodową, przy ul. Gałczyńskiego, Miodowej czy Jaśminowej.

Nowe miejsce rekreacji ma objąć: park osiedlowy, place zabaw i publiczne tereny zieleni, a także urządzenia sportowe i małą architekturę. Wykonawca, oprócz opracowania koncepcji, będzie musiał również uzyskać właściwe decyzje administracyjne.

Generalnym założeniem projektowym jest “idea zintegrowania otwartych przestrzeni publicznych i utworzenie centralnego parku osiedlowego z systemem nowoczesnych i wielofunkcyjnych powiązań komunikacyjnych, pieszych i rowerowych”. W projekcie ma znaleźć się adaptacja lub modernizacja istniejących terenów i urządzeń sportowych, terenów i urządzeń rekreacyjnych, urządzonych placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Zmodernizowane mają zostać również ciągi piesze, rowerowe i tereny zieleni parkowej, a także urządzenia do wypoczynku czynnego i biernego (gry terenowe).

Jak zaznaczono w przetargu, projektant ma zaprojektować zagospodarowanie terenu zielenią oraz urządzeniami, które nie będą generowały dużych kosztów budowy i eksploatacji. Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się między innymi: teren piknikowy, nowe place zabaw i modernizacja istniejących, boisko sportowe, mini trasy zjazdowe z wykorzystaniem istniejącego ukształtowania terenu objętego projektowaniem, siłownie zewnętrzne oraz inne elementy zagospodarowania przedstawione w koncepcji. Muszą się tam również znaleźć istniejące boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 17, które mogą funkcjonować i uzupełniać ofertę parku.

Urząd miasta nie przewiduje natomiast w ramach zagospodarowania terenu zaprojektowania fontann, mini golfa i skateparku. Zgodnie z ww. koncepcją na terenie objętym projektowaniem należy zaprojektować inne elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, zieleń niską i wysoką oraz oświetlenie.

Potencjalni wykonawcy mają czas na składanie oferty do 22 maja, do godz. 11.30. Na wykonanie koncepcji wybrany wykonawca będzie miał 7 miesięcy.

Podziel się:

2 komentarze

  1. Ciekawy jestem kto wymyślił taka szumną nazwę? Czy to czasem nie ten kibol z kibolskim mózgiem sosnowski , spec od Dąbek i i innych murali? Jak ktoś przyjedzie z innego miasta i zobaczy ten płocki centralny to się zesra ze śmiechu

  2. A ja wciąż zadaję pytanie-co z Parową?! Dziczeje,nie ma kto kosić i usuwać zeschniętych,połamanych drzew…A tyle piękna ma w sobie Jar nad Brzeźnicą.Tyle możliwości..

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji