Setki milionów od dłużników wpłynęły do ZUS-u

REKLAMA

Przez ostatni rok płatnicy składek spłacili ponad 654,7 mln zł długu w ZUS, z okresu od stycznia 1999 r. do listopada 2017 r. Wpływy ze składek w 2018 r. wyniosły w województwie 63,4 mld zł.

Wpłaty z tytułu składek osiągnęły w 2018 roku 257,1 mld zł. 25 proc. tej kwoty, czyli 63,4 mld zł, pochodziło z województwa mazowieckiego. W tym samym czasie spadł stan zadłużenia za okres od stycznia 1999 r. do listopada 2017 r. Rok temu wynosił w województwie 6,32 mld zł, a na koniec 2018 r. 5,66 mld zł. Oznacza to spadek długu o ponad 654,7 mln zł.

Piotr Olewiński, rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego

– Zaległości płatnicze z tytułu składek zmniejszyły się, ale wciąż są duże. Przedsiębiorca, który posiada zadłużenie w ZUS, powinien je jak najszybciej spłacić lub zawrzeć układ ratalny, czyli zobowiązać się do opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie i na uzgodnionych warunkach. We wszelkich formalnościach, w tym także kompletowaniu dokumentów, pomogą doradcy ds. ulg i umorzeń – zapewnił Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Ostatni rok okazał się korzystny dla funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wielu powodów. Jednym z nich była bardzo dobra sytuacja na rynku pracy – niska stopa bezrobocia i wzrost wynagrodzeń przekładał się na większe składki odprowadzane do ZUS.

PowiązaneTematy

Pozytywny trend wzmocniło także to, że w naszym kraju pracowało wielu obcokrajowców. Pod koniec grudnia 2018 r. było w Polsce prawie 570 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, przy czym aż 27 proc. właśnie w województwie mazowieckim (156,3 tys.).

Wpływ na omawiane zjawisko miała także reforma sposobu poboru składek zwana e-składką. Od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy opłacali je wg nowych zasad, tj. na indywidualne numery rachunków składkowych. Przelewy zostały uproszczone, dzięki czemu błędy zdarzają się już wyłącznie incydentalnie.

Wzrosła także terminowość. Poza uproszczeniem tworzenia przelewów, zmianie uległ także sam sposób księgowania wpłat. Przelana kwota w pierwszej kolejności zaspokajała najstarsze zaległości, a dopiero później bieżące zobowiązania.