Rusza konkurs Grantowy!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Fundacja “Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

W ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

– W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania – informuje Iwona Marczak z Fundacji “Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”.

Zatem od wnioskodawców oczekuje się nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice Miastach: Gąbin, Drobin, Wyszogród i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin. Termin składania wniosków upływa 28 maja 2017 r.

Harmonogram min 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 28 maja 2017 r. – 15 grudnia 2017 r.

Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na  stronie.

Na stronie funduszu zostały umieszczone informacje, regulamin i link do generatora.

 

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji