REKLAMA

Rekordowy budżet powiatu płockiego. „Nigdy dotąd nie przeznaczyliśmy tylu pieniędzy na inwestycje”

REKLAMA

Rok 2023 w powiecie płockim ma przebiegać pod znakiem inwestycji drogowych. Rada Powiatu uchwaliła rekordowy budżet, opiewający na blisko 170 mln zł.

W środę, 21 grudnia Rada Powiatu Płockiego, podczas XLII sesji przyjęła budżet na 2023 rok. Jak podkreśla starosta płocki, Sylwester Ziemkiewicz, jest to historyczny budżet w historii samorządu Powiatu Płockiego.

– Nigdy dotąd nie dysponowaliśmy takimi środkami i nie przeznaczyliśmy tylu pieniędzy na inwestycje. W dużej mierze będą to bardzo potrzebne inwestycje drogowe, zgłaszane przez mieszkańców i Radnych Powiatu – wyjaśnia starosta Sylwester Ziemkiewicz.

Zanim Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski przedstawił harmonogram sesji, władze Powiatu przyjęły Betlejemskie Światło Pokoju, które przynieśli harcerze z Hufca ZHP „Mazowsze” Płock. Harcerze życzyli wszystkim ciepłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a samorządowcy podziękowali gościom za pamięć, złożyli im najlepsze życzenia na nadchodzące święta i wręczyli upominki.

Podczas ostatniej w tym roku sesji najważniejszymi punktami było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Powiatu Płockiego na następny rok. Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska przeczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, które w obu przypadkach były pozytywne. Przewodniczący Lech Dąbrowski przypomniał natomiast, że w obu kwestiach pozytywnie wypowiedziały się także wszystkie stałe komisje Rady Powiatu, w tym Komisja Budżetu i Finansów, której przewodniczy Bogusław Jankowski. Również przedstawiciele każdego z trzech klubów Radnych w Radzie Powiatu w Płocku: Prawa i Sprawiedliwości (stanowisko przedstawiła Małgorzata Purcelewska), Polskiego Stronnictwa Ludowego (opinię odczytał Paweł Jakubowski) oraz klubu „Nasza Gmina, Nasz Powiat Płocki” (głos zabrał Paweł Tokarski) – wydali pozytywne opinie.

Obydwie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Za dobrą współpracę starosta Sylwester Ziemkiewicz podziękował całej Radzie oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Płocku.

– Był to bardzo trudny rok i trudny czas, naznaczony nie tylko pandemią, ale i wojną w Ukrainie. Sprostaliśmy tym wyzwaniom i stanęliśmy na wysokości zadania, cały czas ciężko pracując na rzecz rozwoju Ziemi Płockiej. Za to wszystko raz jeszcze dziękuję – powiedział starosta płocki.

Powiat Płocki jeszcze nigdy nie dysponował tak wysokim budżetem (blisko 170 mln zł), a dodatkowo jeszcze pozyskał rekordowe dofinansowanie na remont ponad 20 km dróg w gminach Bielsk i Staroźreby. Samorząd powiatu płockiego otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 73,5 mln zł (na drogę Goślice-Leszczyn-Smolino-Sędek- Przeciszewo oraz Opatówiec-Zagroba), co oznacza, że w praktyce będzie dysponować budżetem w wysokości ponad 200 mln zł. Realizacja tych inwestycji zostanie wprowadzona do budżetu na jednej z najbliższych sesji.Wydatki majątkowe, czyli te przewidziane na inwestycje, zaplanowano na kwotę ponad 32 mln zł, co stanowi około 20 proc. planowanych wydatków ogółem. Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2023 rok, to:

 • Budowa ronda w Białej
 • droga Suserz – Nowy Kamień – Rybie
 • droga Dziewanowo – Kowalewo
 • droga Radzanowo – Blichowo – Bulkowo
 • drogi powiatowe w Gminie Mała Wieś
 • droga Piączyn – Włóki
 • skrzyżowanie w Woźnikach
 • droga Korzeń – Szczawin Kościelny
 • droga w Bromierzyku
 • przebudowa mostu w Mąkolinie.

– W praktyce więc na terenie całego Powiatu są zabezpieczone inwestycje, będące odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. To budżet, który w sposób zrównoważony odpowiada potrzebom mieszkańców. Mam nadzieję, że solidarnie będziemy go realizować – podsumował starosta Sylwester Ziemkiewicz.

Rada Powiatu Płockiego przyjęła też Strategię Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2023-2027. Jest to fundamentalny dokument, który pozwoli na aplikowanie o środki zewnętrzne oraz kreowanie rozwoju powiatu na najbliższe lata.

Wśród gości Sesji Rady Powiatu byli: Kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Radna Powiatu Płockiego Marlena Mazurska, Komendant Miejski Policji w Płocku Mariusz Kryszkowski, w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Michał Sobociński, Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek Sankiewicz, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku Hilary Januszczyk, autor Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego na lata 2023-2027 Jarosław Bogusz.

W sesji udział wzięli także: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu Płockiego: Bogdan Banaszczak, Paweł Bogiel oraz Apolinary Gruszczyński, a także Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska, Sekretarz Powiatu Michał Twardy oraz Dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku i powiatowych jednostek organizacyjnych.

W sesji wzięli udział wszyscy Radni. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Maciej Jabłoński, Bogdan Matczak oraz Paweł Tokarski (Sekretarz Rady Powiatu).

Sesja zakończyła się życzeniami skierowanymi do Radnych i do mieszkańców, które złożył Przewodniczący Lech Dąbrowski.

Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku
Fot. Starostwo Powiatowe w Płocku

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA
Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU