Prezydent zmienia schemat organizacyjny. Przed zmianą wiceprezydenta?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prawdopodobnie na początku tygodnia Dariusz Ciarkowski przestanie być wiceprezydentem Płocka. Zastąpić go ma dotychczasowy sekretarz powiatu, Piotr Dyśkiewicz. Czy to właśnie ta roszada spowodowała zmiany w schemacie organizacyjnym ratusza?

“Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (…) zarządzam, co następuje:
§1. 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka (…) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18 ust. 4 skreśla się pkt 2;
2) § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Skarbnikowi podlegają następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Skarbu i Budżetu;
2) Wydział Nadzoru Właścicielskiego”.

Ten krótki wpis w zarządzeniu prezydenta Płocka z 31 sierpnia br. oznacza, że nowy wiceprezydent, którego powołanie – według naszych informacji – jest już pewne, otrzyma znacznie okrojony pion. Już poprzednie zmiany spowodowały, że dawny wydział remontów przeszedł pod skrzydła wiceprezydenta ds. inwestycji i rozwoju, zespół dodatków mieszkaniowych natomiast przyłączono do pionu sekretarza, likwidując tym samym wydział mieszkaniowy, a tworząc biuro zarządzania nieruchomościami gminy. Teraz pion wiceprezydenta ds. komunalnych jest jeszcze mniejszy – wydział nadzoru właścicielskiego został przeniesiony do pionu skarbnika miasta.

Oficjalne wytłumaczenie to większy nadzór nad finansami spółek, ponieważ teraz Wisła Płock, SPR Wisła Płock i Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej będą podlegać wiceprezydentowi Romanowi Siemiątkowskiemu, a drugi wiceprezydent, Jacek Terebus,będzie nadzorował Agencję Rewitalizacji Starówki, Inwestycje Miejskie i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Pozostałe spółki, czyli Komunikacja Miejska, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS, Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Rynex, SITA, Wodociągi Płockie i Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, pozostaną pod nadzorem wiceprezydenta ds. komunalnych.

Trzeba jednak przyznać, że z zewnątrz wygląda to raczej na ograniczanie przez prezydenta Nowakowskiego wpływów koalicjanta, czyli PSL. Chociaż wiceprezydent Ciarkowski, który bardzo dobrze dogadywał się z prezydentem, oficjalnie rezygnuje z powodów zdrowotnych, to jednak nieoficjalnie chodzą słuchy o innej przyczynie odejścia.

Czyżby więc to nowa kandydatura wiceprezydenta – Piotra Dyśkiewicza – zaproponowana przez PSL, spowodowała okrojenie pionu tego zastępcy? Trzeba przyznać, że zbieżność terminu zarządzenia Prezydenta i planowanego powołania nowego wiceprezydenta daje do myślenia…

piotr_dyskiewicz_m

Piotr Dyśkiewicz, fot. powiat-plock.pl

Kim jest człowiek, który wkrótce zasiądzie w fotelu wiceprezydenta ds. komunalnych? 45-letni Piotr Dyśkiewicz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również m.in. Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie administracji publicznej.

Od wielu lat jest pracownikiem administracji rządowej i samorządowej. Od 2002 roku związany był z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, a od 2006 roku pełnił funkcję dyrektora płockiej filii WUP. Jak czytamy na stronie powiatu płockiego, gdzie obecnie pełni funkcję sekretarza powiatu, jako szef płockiego oddziału WUP “koordynował projekty, służące pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej dla wspierania inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, a także wspierających rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego”. Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Piotra Dyśkiewicza na stanowisku sekretarza zastąpi Michał Twardy, dotychczasowy dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Dariusz Ciarkowski natomiast ma znaleźć zatrudnienie w strukturach samorządowych, prawdopodobnie w jednej ze spółek miejskich.

Podziel się:

2 komentarze

  1. Coś chyba drgnie na linii Marszałek-Prezydent. I na pewno nie będzie to nic fajnego dla płocczan. Ktoś pomylił misję zarządzania miastem z misją kamikadze ale to już problem przemijającego prezydenta…

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji