REKLAMA

Prawnik radzi: Kupiłeś używany samochód bez gwarancji producenta? Sprawdź jakie masz prawa i obowiązki!

REKLAMA

PowiązaneTematy

Na łamach PetroNews kontynuujemy cykl porad prawnych. Adwokat Maciej Szczygielski odpowiada na pytania naszych czytelników z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

Zakup pojazdu używanego często wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieplanowanej usterki, zwłaszcza jeżeli problem dotyczyć będzie ukrytej wady (np. silnika, skrzyni biegów, układu paliwowego). Pomocne dla kupującego będą uprawnienia wynikające z rękojmi.

Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej jest szczególnym rodzajem odpowiedzialności prawnej sprzedawcy za jakość rzeczy, która – co do zasady – powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży np. pojazdu mechanicznego (podpisanie umowy sprzedaży pojazdu, wystawienie faktury sprzedaży pojazdu i wydanie pojazdu).

W przeciwieństwie do klasycznych rodzajów odpowiedzialności prawnej, tj. odpowiedzialności kontraktowej oraz odpowiedzialności na zasadzie winy, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi ma charakter absolutny i obiektywny. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, obciąża sprzedawcę niezależnie od winy własnej sprzedawcy. Odpowiedzialność sprzedawcy kształtuje się tutaj niezależnie od tego, czy to sprzedawca spowodował wadę, a nawet czy o niej wiedział. Odpowiedzialność sprzedawcy materializuje się w momencie jednoznacznego ustalenia, że sprzedany kupującemu pojazd wykazuje cechy kwalifikujące ten pojazd jako niezgodny z umową.

Zgodnie z art. 5561 Kodeksu cywilnego, rzecz sprzedana jest niezgodna z umową w szczególności, jeżeli:

 1. rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Sprzedawca będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne pojazdu sprzedanego, gdy:

 • samochód ma wadę (lub jest w inny sposób niezgodny z umową lub zapewnieniami),
 • wada nie jest częścią eksploatacyjną oraz efektem zwykłego zużycia pojazdu,
 • samochód nie posiada właściwości, o których zapewniał sprzedawca (np. wprowadzenie w błąd kupującego co do bezwypadkowości pojazdu, pojazd wbrew zapewnieniom sprzedawcy nie posiada określonych elementów wyposażenia),
 • kupujący nie wiedział o wadzie w momencie dokonywania zakupu pojazdu (wada ukryta) oraz
 • wada lub jej przyczyna istniała w pojeździe w momencie jego sprzedaż.

W przypadku sprzedaży pojazdów używanych, sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, co do zasady, przez okres 2 lat. Okres odpowiedzialności może zostać przez strony skrócony do 1 roku, w przypadku pojazdów używanych (art. 568 § 1 zd. 2 Kodeksu cywilnego). Znamiennym jest fakt, że w przypadku transakcji pomiędzy kupującym, który ma status konsumenta, a sprzedawcą będącym przedsiębiorcą rękojmia nie może zostać wyłączona. Tym samym, postanowienia umowne wyłączające rękojmię w takiej transakcji będą bezskuteczne dla konsumenta.

W razie ujawnienia wady w okresie obowiązywania rękojmi, kupujący powinien niezwłocznie ją zgłosić sprzedawcy. Może to uczynić poprzez złożenie sprzedawcy reklamacji, w której powinien określić swoje żądanie.

Kupujący ma prawo do:

 • obniżenia ceny pojazdu;
 • żądania naprawy pojazdu,
 • żądania wymiany na pojazd bez wad albo
 • odstąpienia od umowy i odzyskania kwoty sprzedaży oraz naprawienia szkody poniesionej przez to, że umowa została zawarta bez wiedzy o istnieniu wady np. koszt rejestracji pojazdu, koszt opinii technicznej.

Korzystając z rękojmi, konieczne jest wybranie jednej z powyższych opcji, nie można ich łączyć.

Warto jednak mieć na uwadze, że odstąpienie od umowy powinno być ostatecznością. Kupujący nie może odstąpić od umowy m.in.:

 • jeżeli wada jest nieistotna albo,
 • sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niegodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (nie dotyczy sytuacji, gdy sprzedawca sprzedaną rzecz już naprawiał albo wymieniał, ewentualnie nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad albo nie usunął wady).

Problematyczna dla kupującego może być również sytuacja, w której kupujący nie złożył w ogóle reklamacji i uniemożliwił sprzedawcy ustosunkowanie się do stwierdzonej przez kupującego usterki.Sprzedawca powinien ustosunkować się do reklamacji kupującego w terminie 14 dni. W przeciwnym razie, uważa się, że sprzedawca żądanie uznał za uzasadnione (art. 5615 Kodeksu cywilnego).

W sytuacji, gdy sprzedawcą jest przedsiębiorca, a kupującym konsument i wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia odebrania przez kupującego pojazdu, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (art. 5562 Kodeksu cywilnego). Powyższe oznacza, że to sprzedawca będzie musiał udowodnić, że samochód nie miał wady ukrytej w chwili sprzedaży!

Kupując samochód pamiętaj:

 • zanim pojedziesz na oględziny pojazdu: wydrukuj ogłoszenie ze strony www (zachowaj), przygotuj listę elementów, które chciałbyś sprawdzić podczas oględzin,
 • w twoim interesie leży gruntowne sprawdzenie samochodu, jeżeli nie masz wiedzy specjalistycznej poproś sprzedającego o możliwość sprawdzenia samochodu w warsztacie,
 • skorzystaj z łatwo dostępnych narzędzi do weryfikacji pojazdu: stron internetowych umożliwiających sprawdzenie historii pojazdu m.in. darmowej rządowej strony www.historiapojazdu.gov.pl (rekomenduję sprawdzenie historii pojazdu również w komercyjnych serwisach internetowych w oparciu o nr VIN pojazdu),
 • możesz użyć miernika lakieru podczas oględzin, o ile takie badanie nie zostanie wykonane w warsztacie,
 • możesz spisać umowę sprzedaży – nawet w sytuacji, gdy sprzedawca wystawia fakturę,
 • wykonaj jazdę próbną,
 • ZAWSZE dbaj, aby na umowie były zapisy odpowiadające ustaleniom w szczególności co do ceny, przebiegu, stanu, bezwypadkowości, stanu (jeżeli sprzedający może zachwalać stan swojego samochodu, niech to znajdzie odzwierciedlenie w umowie).

Nie tylko osoba fizyczna może skorzystać z uprawnień konsumenta

Od 1 stycznia 2021 r. z uprawnień konsumenta może skorzystać również osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Tu jednak należy pamiętać, że z umowy zakupu pojazdu musi jednoznacznie wynikać, że zakup nie posiada dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 5564 Kodeksu cywilnego).

Jeżeli sprzedawca jest osobą fizyczną

Gdy osoba fizyczna kupuje samochód od osoby fizycznej oraz w obrocie profesjonalnym, to domniemanie istnienia wady w dniu wydania samochodu nie ma zastosowania, a w konsekwencji, to kupujący będzie musiał wykazać, iż taka wada istniała w dniu zakupu. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce, gdy transakcja odbywa się pomiędzy podmiotami profesjonalnymi.

Kupujący rolnikiem

Rolnik nabywający ciągnik w ramach umowy sprzedaży nie ma w tej transakcji statusu konsumenta, lecz ma status przedsiębiorcy. Na gruncie przepisów cywilnoprawnych rolnik jest traktowany jako przedsiębiorca, chyba że wyjątkowo prowadzi gospodarstwo rolne wyłącznie w celu samozaopatrzenia, tj. na własne potrzeby.

Ubezpieczenie gwarancyjne

Sprzedawcy często oferują kupującym, zazwyczaj za dodatkową opłatą, ubezpieczenie gwarancyjne. Należy pamiętać, że ubezpieczenie gwarancyjne nie jest tym samym, co gwarancja producenta.

Zakupując ubezpieczenie gwarancyjne, pamiętaj, aby sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ubezpieczający może udzielić gwarancji jedynie na poszczególne elementy samochodu oraz wymagać, abyś spełnił warunki ubezpieczenia, np. serwisował samochód tylko w ASO.

Co Twoim zdaniem warto sprawdzić przed zakupem samochodu? Czy popełniłeś błąd kupując/sprzedając samochód? – napisz co się stało, aby inny mogli takich problemów uniknąć. Czekamy na redakcja@petronews.pl/

Adw. Maciej Szczygielski – wspólnik Kancelarii Szczygielscy oraz partner Kancelarii Szczygielski Mieczykowski Dobkowska Adwokaci spółka partnerska. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył „International Legal Skills Program”, przygotowany i organizowany w porozumieniu z Center for International Legal Studies w Salzburgu, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz rodzinnym. Od lat doradza i prowadzi sprawy klientów kancelarii w skomplikowanych sprawach cywilnych.

Prawnik radzi: Kiedy występuje opieka naprzemienna? Czy dyrektor placówki może odmówić informacji nt. dziecka?

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 1

 1. Anton says:

  Piękne teorie. A firma aaa auto przy zgłaszaniu usterek odpowiada, że to wada, za którą sprzedawca nie odpowiada. I zamyka temat reklamacji. Stosują 2 metody : -w protokole przekazywanym po opłaceniu auta wpusują wsz. podzespoły jako wyeksploatowane i wówczas do zdania, że ” to wada za którą nie odpowiadają” dopisują, że stan pojazdu był znany
  – jeśli w protokole nie uwzględnili tego co rozsypało się w aucie tuz po wyjeździe z komisu to do zdania” to wada za którą nie odpowiadają”, dopisują, że usterka z winy użytkownika.
  Za nieuczciwe praktyki aaa auto ma postawione przez UOKiK zarzuty.ciekawe jaką karę otrzymaja.
  Bo wciskali jakieś półroczne ubezp.( bez możliwości anulowania ), doliczali jakieś cudactwa do cen auta ( nie były podawane przy aucie ale dopiero przy opłacaniu ), wciskali „darmowe” kamerki po 750 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU