Staroźreby

gminy_starozrebyHerb StaroźrebyWójt Gminy Józef Stradomski
09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18
tel/fax. +48 (24) 261-70-02
e-mail: gmina@starozreby.pl
www.starozreby.pl

Gmina Staroźreby - Gmina Staroźreby położona jest na terenie krainy Mazowiecko-Podlaskiej, w dorzeczu rzek Wkry i Wisły. Gmina zajmuje powierzchnię 137,55 km2 i zamieszkuje ją 7640 osób.

Poznaj Powiat Płocki

Gmina Staroźreby - Informacje
Gmina Staroźreby położona jest na terenie krainy Mazowiecko-Podlaskiej, w dorzeczu rzek Wkry i Wisły. Gmina zajmuje powierzchnię 137,55 km2 i zamieszkuje ją 7640 osób.
Podzielona jest na 37 sołectw. Największym skupiskiem ludności są dwie miejscowości: Staroźreby i Nowa Góra. Przez Gminę przebiegają droga krajowa nr 10 relacji Warszawa-Toruń oraz wojewódzka nr 567 Płock- Góra.
Gmina Staroźreby to typowa gmina rolnicza z liczbą gospodarstw rolnych – 123.
Na terenie gminy zarejestrowanych jest 247 podmiotów gospodarczych
Warto Zwiedzić

Na terenie gminy Staroźreby znajduje się 42 obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, z tego:

 • 6 zabytków nieruchomych
 • 36 zabytki ruchome (13 obiektów w kościele p.w. św. Jakuba w Górze
 • 23 obiekty w kościele p.w. św. Onufrego w Staroźrebach)


Zabytki znajdują się w następujących miejscowościach:

Staroźreby

 • Kościół Św. Onufrego – poł XX w. wraz z ruchomym wyposażeniem, dzwonnica – koniec XIX w.
 • zajazd wzniesiony w I poł XIX w.
 • zespól pałacowy – pałac XVII-XIX w., brama wjazdowa- II poł. XIX w., park – pocz. XIX w.


Góra Nowa

 • zespół kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba z 1723 r. , dzwonnica z końca XIX w.
 • zespół dworski, dwór z końca XIX w., park z I poł. XIX w.


Bromierzyk

 • zespół dworski, dwór z pocz . XX w., - młyn- spichlerz z pocz. XX w., park z pocz. XX w.


Bromierz

 • zespół dworski, dwór, park z pocz. XX w.


Bylino

 • młyn wodny z pocz. XX w.

Ostatnie Wiadomości