Bodzanów

Herb_Bodzanówgminy_bodzanowWójt Gminy Jerzy Staniszewski
09-470 Bodzanów, ul. Bankowa 7
tel. +48 (24) 260-70-06, 260-70-83
e-mail: gmina@bodzanow.pl
www.bodzanow.pl

Gmina Bodzanów - zajmuje powierzchnię 136,8 km2, liczy 8508 mieszkańców. Położona jest w odległości 30 km od Płocka, w dolinie Wisły. Tereny gminy to typowy mazowiecki krajobraz - piękne niziny urozmaicone rozległymi terenami leśnymi, poprzecinane wodami rzeki Mołtawy, która przepływa przez cały obszar.

Poznaj Powiat Płocki

Gmina Bodzanów - Informacje
Najstarsze dokumenty, do których udało się dotrzeć mówią, że osada młyńska w Gąsewie istniała już w XV w. Początkowo był to młyn rządowy, a w 1843 r. Urząd Guberniany Płocki oddał obiekt w dzierżawę. Na początku naszego wieku w miejsce drewnianego młyna wybudowano murowany, zainstalowano nowoczesną turbinę i mielniki oraz wybudowano zaporę piętrzącą wodę. Po drugiej wojnie światowej młyn niszczał i dopiero po zmianie właściciela został odbudowany przy współpracy pracowni konserwacji zabytków. W lipcu 1999 r. z inicjatywy Stowarzyszenia "Twoja Gmina" otwarto tu Galerię "We Młynie", prezentującą dzieła sztuki i rodzimą twórczość ludową.
Warto Zwiedzić

  • kościół p.w. NMP (XIV-XV w.) w Bodzanowie.
  • dom drewniany z pocz. XIX w. przy ul. Poniatowskiego w Bodzanowie.
  • parki dworskie, zespoły pałacowo-dworskie w Borowicach, Cieślach, Felicjanowie, Kanigowie, Miszewie Murowanym, Pepłowie, Reczynie, Stanowie.
  • zagrody młynarskie w Bodzanowie, Gąsewie, Osmolinku.

Ostatnie Wiadomości