Przeglądasz: Informacje

Informacje lokalne z Płocka

Biznes i Gospodarka

Badają powietrze na Wielkiej Płycie

Badanie stężenia dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, tlenku węgla oraz węglowodorów aromatycznych z podziałem na benzen, toluen, etylobenzen i ksylen – do tego ma służyć nowoczesny system monitoringu powietrza w Płocku, uruchomiony przez PKN Orlen.

1 730 731 732 733 734 920