Przeglądasz: Bezpieczeństwo

O wszystkich zdażeniach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia informuj odpowiednie służby:

Pogotowie Ratunkowe – telefon: 999
Straż Pożarna – telefon: 998
Policja – telefon: 997
Straż Miejska – telefon: 986
Pogotowie energetyczne – telefon: 991
Pogotowie gazowe – telefon: 992
Pogotowie wodociągowe – telefon: 994
Numer Alarmowy – telefon: 112

Bezpieczeństwo

Mieszkańcy Borowiczek nie muszą bać się powodzi

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Borowiczkach trwa, ale mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej. – Inwestycja jest w trakcie realizacji, lecz wały już teraz zatrzymają powódź – powiedział podczas środowej konferencji prasowej Waldemar Ciesielski z płockiego oddziału Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

1 196 197 198 199 200 250