REKLAMA

Bezpieczeństwo

O wszystkich zdarzeniach mających istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia informuj odpowiednie służby: Pogotowie Ratunkowe - telefon: 999 Straż Pożarna - telefon: 998 Policja - telefon: 997 Straż Miejska - telefon: 986 Pogotowie energetyczne - telefon: 991 Pogotowie gazowe - telefon: 992 Pogotowie wodociągowe - telefon: 994 Numer Alarmowy - telefon: 112