Panie Prezydencie, apelujemy o rozsądek!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zarząd Koła .Nowoczesnej w Płocku przesłał do naszej redakcji list otwarty w sprawie rezygnacji z remontu Miejskiego Przedszkola nr 3 oraz planów likwidacji Gimnazjum nr 6 w Płocku.

List otwarty .Nowoczesnej prezentujemy poniżej w całości.

 • Szanowny Panie Prezydencie!

  Jako Zarząd Koła .Nowoczesnej w Płocku jesteśmy zaniepokojeni sytuacją dotyczącą remontu Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 oraz planami związanymi z Gimnazjum nr 6.

  Z doniesień medialnych, a także rozmów z rodzicami, nauczycielami i dyrektorem przedszkola wiemy, że została podjęta decyzja o przerwaniu prac remontowych. Nie zgadzamy się z tą decyzją. Przedszkole nr 3 to ważna placówka na mapie edukacyjnej miasta i osiedla Skarpa. Ma wieloletnią tradycję i osiągnięcia w edukacji małych płocczan. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż obejmuje ono opieką i wychowaniem także dzieci z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy osiedla przyzwyczaili się już do budynku i jego umiejscowienia.

  Zaprzestanie remontu i przeniesienie przedszkola w inne miejsce będzie ze szkodą dla rodziców, dzieci i nauczycieli. Oprócz kosztów społecznych, istotne są także koszty finansowe, które już zostały poniesione przez budżet miasta w związku z zaplanowanym remontem. Okazuje się, że możliwe są następne obciążenia z tytułu niedotrzymania przez miasto zawartych umów.

  Panie Prezydencie! Apelujemy o dotrzymanie obietnicy złożonej mieszkańcom Płocka! Rodzice i nauczyciele z przedszkola nr 3 zaufali Panu, że budynek zostanie wyremontowany i oddany do użytku w terminie. Płockie dzieci i ich rodzice nie zasługują na takie traktowanie. Popieramy ich protest przeciwko decyzji o zaprzestaniu remontu!

  Jednocześnie apelujemy o rozwagę przy projektowaniu kolejnych zmian w sieci szkolnej w mieście. Stanowczo nie zgadzamy się na planowane przeniesienie Gimnazjum nr 6 do innej siedziby. Gimnazjum nr 6 na stałe wpisało się w płocką edukację. Przez 17 lat funkcjonowania zdobyło miano jednego z najlepszych gimnazjów w Płocku. Ma bogate tradycje ekologiczne, uczniowie wraz z nauczycielami mają osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Nie chcemy, aby to wszystko zaprzepaszczono. Uważamy, że w sytuacji chaotycznych i nieprzemyślanych zmian w polskim systemie edukacji, które wprowadza rząd, szczególną troską należy otoczyć placówki o świetnej renomie, w których nauczyciele, rodzice i uczniowie ciężko pracowali, aby móc poszczycić się wysokim poziomem kształcenia i wychowania. Dlatego apelujemy o rozsądek i nie lekceważenie opinii środowiska rodziców i nauczycieli.

  Panie Prezydencie!
  Zmiany w polskiej edukacji nie mają racjonalnego uzasadnienia. Nie ma żadnych wyników badań, potwierdzających ich słuszność. Domagamy się, aby nie powielał Pan błędów popełnianych przez panią minister edukacji i podejmował przemyślane decyzje w toku rzetelnych, konstruktywnych konsultacji społecznych. Uważamy, że wszelkie kroki w celu adaptacji zmian na grunt samorządowy powinny brać pod uwagę głos rodziców, nauczycieli i uczniów. Powinny w jak najmniejszym stopniu dotykać mieszkańców Płocka, zarówno pod względem finansowym, jak i społecznym. Oczekujemy od Pana, że dobro mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, postawi Pan na pierwszym miejscu.

  Z poważaniem
  Zarząd Koła .Nowoczesnej w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji