REKLAMA

ORLEN bez tajemnic: Zakładowa Straż Pożarna

REKLAMA

W Zakładzie Produkcyjnym ORLENU w Płocku funkcjonuje Zakładowa Straż Pożarna. W jakich przypadkach reagują strażacy? I co mają do tego… bobry? O tym w najnowszym odcinku naszego cyklu „ORLEN bez tajemnic”.

Tym razem pojawiliśmy się z naszymi kamerami w siedzibie Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN, gdzie rozmawialiśmy z dowódcą kompanii Jerzym Cichockim.

Jakie ORLEN ma procedury bezpieczeństwa?

PowiązaneTematy

– Jest to przede wszystkim kompleksowy system prewencji, zbiór różnorodnych przepisów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa dla osób tu pracujących – zarówno pracowników PKN ORLEN jak i firm zewnętrznych, wykonujących prace na rzecz naszego zakładu. W Zakładowej Straży Pożarnej jest to wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, który określa wszystkie zadania i kompetencje w przypadku określonych zdarzeń.

W jakich przypadkach uruchamia się system alarmowy w Zakładzie Produkcyjnym?

– Przede wszystkim w przypadkach różnego rodzaju awarii np. nietypowych zdarzeń, , rozszczelnień czy awarii technicznych. System alarmowy uruchamia się także podczas kolizji drogowych na terenie Zakładu Produkcyjnego. Reagują jak zawsze wszystkie służby bezpieczeństwa.

Dowódca kompanii Jerzy Cichocki

Czy zawsze są to poważne zdarzenia?

– Ostatnio mieliśmy przypadek zacięcia się windy w budynku biurowca. Są też prozaiczne przyczyny, na przykład wejście na teren zakładu bobra, którego bezpiecznie przetransportowaliśmy do Jaru Brzeźnicy.

Co jeszcze uruchamia system alarmowy?

– System może być uruchomiony np. przez transport samochodowy, który przemieszcza się na terenie zakładu. Jeden z systemów sygnalizacji pożaru znajduje się przy drogach magistralnych, wystarczy więc nieuwaga kierowcy przewożącego duży ładunek, by zahaczyć o taki słupek i automatycznie uruchomić alarm. Stanowisko kierowania dysponuje nas wówczas do wyjazdu, ponieważ musimy sprawdzić co się stało. W okresie letnim natomiast mamy sporo wyjazdów, dotyczących usuwania rojów owadów.

Dlaczego służby muszą reagować za każdym razem?

– Z uwagi na to, że nigdy nie wiemy do końca co kryje się za zgłoszeniem. Może to być zgłoszenie o drobnej kolizji drogowej na naszych wewnętrznych trasach, która po przyjeździe okazuje się sporym wypadkiem Osoba zgłaszająca zazwyczaj jest zdenerwowana i nie zawsze precyzyjnie przekazuje informacje. Dlatego służby reagują na każdy sygnał i na każde zgłoszenie.

Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN

Jak często służby zewnętrzne przyjeżdżają na teren Zakładu Produkcyjnego?

– Państwowa Straż Pożarna przyjeżdża rzadko, z uwagi na to, że PKN ORLEN ma swoją Zakładową Straż Pożarną. Jesteśmy zobligowani do podejmowania wszelkiego rodzaju działań interwencyjnych. Niemniej, zgodnie z ustawą, Państwowa Straż Pożarna ma obowiązek uczestniczyć w działaniach, dotyczących poważnych zdarzeń. Spotykamy się natomiast podczas ćwiczeń, manewrów, a czasami gościnnie, np. tak jak przy okazji Dnia Bezpieczeństwa.

Czy kiedy słyszymy straż pożarną czy pogotowie jadące na sygnale do Zakładu Produkcyjnego, to powinniśmy się denerwować?

– Nie, ponieważ jest to sygnał, że służby funkcjonują prawidłowo i podejmują odpowiednie działania. Trzeba też podkreślić, że nie każdy przyjazd jednostki Państwowej Straży Pożarnej wiąże się z jej bezpośrednim uczestnictwem w działaniach. W pierwszej kolejności działają nasze jednostki, a PSP prosimy o pozostanie jako zabezpieczenie. Ten mechanizm działa też w drugą stronę – w przypadku zdarzeń na terenie miasta Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN stanowi wtedy zabezpieczenie.

Jakim sprzętem dysponuje Zakładowa Straż Pożarna?

– Nie mamy się czego wstydzić. Mamy bardzo dobry sprzęt, w większości wozy ciężkie. Ze względu na dobrze rozwiniętą sieć hydrantową na terenie zakładu, w naszych pojazdach mamy więcej środków pianotwórczych, a mniej zbiorników na wodę. Łącznie posiadamy 8 wozów wodno-pianowych, 3 wozy proszkowe, podnośnik 53-metrowy oraz nowy nabytek, drabinę 30-metrową (może obsługiwać do wysokości 10 piętra) z szybkością rozstawienia w granicach 60 sekund. Do tego wozy ratownictwa technicznego, chemicznego, wodnego, wysokościowego, a także łódź ratunkowa.

Ile osób pracuje w Zakładowej Straży Pożarnej?

– Oddział bojowy stanowią cztery zmiany służbowe, średnio na zmianie jest ponad 30 osób. Oprócz tego są pracownicy biurowi, zabezpieczający naszą pracę ze strony logistycznej. W tym roku została oddana do eksploatacji druga strażnica, dzięki temu czas naszego dojazdu jest jeszcze szybszy. W tej strażnicy jest drugi oddział. Na jednej zmianie funkcjonuje kompania i dwa plutony.

REKLAMA