W gazecie, ogłoszenia drobne zamieszczamy bezpłatnie. Ograniczona liczba miejsc powoduje, że decyduje czas nadesłania ogłoszenia. Każdy zleceniodawca może nadesłać jedno ogłoszenie co 14 dni.  Najbliższe wydanie: 07.12.2017

girls_PNG6472