Nowa sieć szkół. Jak będzie funkcjonować w Płocku?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W związku z reformą oświaty, samorząd płocki musiał podjąć uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt ten był omawiany podczas marcowej Sesji Rady Miasta Płocka.

Oprócz planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia prowadzonych przez gminę i granic ich obwodów, trzeba było opracować także warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe i warunki włączenia dotychczasowych gimnazjów do publicznych 8-letnich szkół podstawowych oraz średnich.

Wskazano też adresy siedzib szkół i adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W planie sieci szkół podstawowych powstały w związku z tym nowe szkoły podstawowe:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Płocku, ul. F. Piaska 5
  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Płocku, ul. gen. T. Kutrzeby 2a,
  • Szkoła Podstawowa nr 14 w Płocku, Al. Jachowicza 20.

Szkoły te powstały z przekształcenia gimnazjów: nr 1, 8 i 6. Gimnazja nr 3, 4 i 5 natomiast zostaną włączone do odpowiednio szkół podstawowych nr 5, 17 i 3. Włączenie nastąpi już z dniem 1 września 2017 roku. Od 1 września zmieni się Zespół Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 i Gimnazjum nr 10), który stanie się 8-letnią szkołą podstawową.

Dyskusję na ten temat podczas sesji rozpoczęła radna Wioletta Kulpa, przewodnicząca PiS w Płocku.

– Panie prezydencie, wykorzystuje pan dziennik elektroniczny do swoich partyjnych interesów – rozpoczęła radna Wioletta Kulpa, dodając, że napisała w tej sprawie interpelację. Opisała krótko, na czym polega sytuacja z wysłanymi przez prezydenta listami w sprawie reformy oświaty.

Wioletta Kulpa: Prezydent prowadzi agitację polityczną wśród dzieci

– Prezydent ma prawo komunikować się w różny sposób z mieszkańcami – stwierdził Andrzej Nowakowski. – Aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, wysyła się i wysyłało listy. W obydwu przedstawiłem swój punkt widzenia – podkreślił.

Odnosząc się do pisma w sprawie reformy oświaty zauważył, że przedstawione zostały tam fakty. – Zresztą, jeden czy dwa listy przez dziennik elektroniczny przesłała również minister Anna Zalewska – powiedział. – Jest to pewien kanał komunikacji, który można wykorzystać, aby poinformować rodziców o ważnych sprawach – powiedział.

Odniósł się również do zarzutu radnej o podanie nieprawdziwej informacji w sprawie mniejszej subwencji oświatowej. – Mam prośbę, aby nie manipulowała faktami. Płock jest miastem na prawach powiatu, więc subwencja sumarycznie w stosunku do roku ubiegłego jest niższa o blisko 650 tys. zł. Nie jest prawdą, że jest to winą zlikwidowania szkoły dla dorosłych – argumentował prezydent Płocka, podkreślając, że miasto w znacznym zakresie wspierało i wspiera szkolnictwo zawodowe.

Dodał też, że miasto do subwencji przekazywanej przez państwo dokłada 1/3, gdyż chce inwestować w rozwój dzieci i młodzieży. Podkreślił, że pomimo jego negatywnej oceny reformy, deklaruje pełne zaangażowanie w działania, które pozwolą na sprawne przeprowadzenie reformy.

Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych Maciej Krzemiński wyjaśnił, że subwencja jest mniejsza, gdyż w tym roku po raz pierwszy dołączono do subwencji 6-latki, dotychczas finansowane ze środków państwa.

Nawiązując do wypowiedzi radnej w sprawie przedszkola nr 17, prezydent stwierdził, że list był jedynie prezentacją jego poglądów. – Jako prezydent mam swoje zdanie i mam prawo je komunikować – podkreślił Andrzej Nowakowski, twierdząc, że słowa radnej Kulpy były nadużyciem i manipulacją.

Radny Tomasz Kominek zwrócił uwagę na trudność, która została przerzucona na barki samorządu, bez pewności, czy nowa reforma przyniesie korzyści oświatowe. – Po wielu konsultacjach z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami placówek, udało się ustalić plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz określić granice nowych obwodów tych szkół – mówił przewodniczący klubu radnych PSL. Wyraził zadowolenie, że zarówno obwód, jak i adres Szkoły Podstawowej nr 5, został optymalnie dopasowany.

– Rozumiem pewne wątpliwości co do budynków po Gimnazjum nr 3 oraz SP 5. Jako radny Miasta Płocka, nie byłbym w stanie nie wziąć pod uwagę ilości podpisów złożonych pod petycją określającą adres szkoły, niemniej jednak ubolewam, że grupa ludzi zbierająca podpisy nie protestowała za zaprzestaniem działań, mających na celu zatrzymanie tej niepotrzebnej reformy – podkreślił.

– Dziękuję tym wszystkim, którzy zaangażowali się, aby stworzyć sieć szkół przy najmniejszych obciążeniach dla uczniów i pracowników oświaty – powiedział, dodając, że sam zaangażował się w zbieranie podpisów w akcji, wyrażającej negatywny stosunek do nowej reformy.

– Zależy  nam przede wszystkim na dobru dzieci. Reforma edukacji, przeprowadzana w tak szybkim tempie, jest dla nas wystarczającym wyzwaniem. Kwestia adresu szkoły jest dla nas sprawą drugorzędną. Chcemy sprostować nieprawdziwe informacje. To prawda, że szkoła podstawowa nr 5 z zewnątrz wygląda gorzej niż gimnazjum przy ul. Krakówka. Odbieranie placówki przez pryzmat elewacji jest krzywdzące. Nieprawdą jest, że szkoła wymaga wielu remontów, gdyż takie zostały przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat – wyjaśniała Anna Michalska, nauczyciel SP5.

– Jeśli dla prezydenta nie ma znaczenia czy adres szkoły będzie przy ulicy Cichej czy Krakówka, to proszę zmienić adres ratusza na Cichą – powiedział Jarosław Karpiński, jeden z rodziców uczniów SP5. – Jakie warunki są w szkole, najlepiej wiedzą rodzice, którzy codziennie odprowadzają dzieci do szkoły. Nam wszystkim zależy wyłącznie na dobru dzieci – podkreślił.

– Zawsze odpowiedzialny jest prezydent, ale miejmy zaufanie do osób, które od wielu lat troszczą się o dzieci, mam na myśli kadrę nauczycielską szkoły na Radziwiu. Jestem przekonany, że propozycje, które tu padały są racjonalne, w budynku SP5 mogą być uczniowie klas 1-3, a w budynku gimnazjum klasy 4-8. Mogę potwierdzić, że SP5 będzie termomodernizowana prawdopodobnie jeszcze w tym roku – zapowiedział prezydent Andrzej Nowakowski.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji