Mniejsze dotacje na wymianę systemów ogrzewania. XXV sesja Rady Miasta

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mniej niż przewidywano, przeznaczy miasto na dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.

Pierwotnie planowano dotację w wysokości maksymalnie 800 zł za każde zlikwidowane palenisko węglowe, w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowej, elektrycznej lub zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe. Za każdy 1 Kw zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania, zainteresowani mieli otrzymać 400 zł.

Nie udało się jednak pozyskać środków zewnętrznych na realizację uchwały rady miasta z czerwca br. W związku z tym środki, które można otrzymać z dotacji, wynoszą odpowiednio 100 zł i 200 zł. Gmina wygospodarowała na ten cel 198 tys. zł ze środków na ochronę środowiska. Dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów poniesionych na demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowej i elektrycznej.

Na najbliższej sesji radni będą głosować uchwałę, wprowadzającą zmiany dotyczące wysokości dotacji.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji