Ministerstwo Środowiska: Dalsze kroki w sprawie Orlenu zależą od wyników kontroli

0
Podziel się tym:

Posłanki Kamila Gasiuk-Pihowicz i Joanna Scheuring-Wielgus oraz poseł Piotr Misiło z Nowoczesnej, w październiku złożyli do Ministerstwa Środowiska interpelację w sprawie zanieczyszczenia środowiska oraz przekroczenia w Płocku norm benzenu w powietrzu. – Ministerstwo Środowiska (…) mając świadomość negatywnego oddziaływania benzenu na środowisko, podjęło decyzję o przeprowadzeniu kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska na miejscu zdarzenia, w celu zbadania zaistniałej sytuacji – czytamy w odpowiedzi.

Paweł Sałek, Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska, który z ramienia ministra środowiska odpowiadał na interpelację w sprawie zanieczyszczenia płockiego powietrza, wyjaśniał, na podstawie których przepisów wyznaczane są normy, pozwalające na ocenę jakości powietrza.

– Prawodawstwo unijne (dyrektywa 2008/50/WE) określa poziom dopuszczalny dla benzenu ze względu na ochronę zdrowia ludzi na poziomie 5 µg/m3, dla okresu uśredniania wyników pomiarów
– rok kalendarzowy. (…) Dodatkowo, niezależnie od prawa Unii Europejskiej, w prawodawstwie polskim substancja ta jest normowana jako stężenie jednogodzinne (30 µg/m3) w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (…). Przepisy te wykorzystywane są w procesie tworzenia pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszeń instalacji wydawanych w trybie art. 152 i art.180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – tłumaczy ministerstwo.

Wyjaśnia także, że to eksperci Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego uznali, że wystarczające jest określenie wartości średniorocznych dla benzenu, ze względu na zdrowie człowieka i stan środowiska naturalnego, stąd właśnie taka norma i w polskim prawodawstwie.

Na podstawie pomiarów całorocznych, ocenia się stan jakości powietrza dla danego województwa, a wynik przekazywany jest zarządowi województwa. Na tej podstawie określane są wymagania w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy). Na obszarach, gdzie przekraczane są normy zanieczyszczenia powietrza, realizowane są programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, które mają doprowadzić do osiągnięcia standardów jakości powietrza.

Dla Płocka aktualnie obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego z października 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Ministerstwo podkreśla też, że “administracja rządowa nie ma bezpośredniego wpływu na zakres tworzonego programu ochrony powietrza, jak również na określone w nim działania naprawcze, które dedykowane są do organów samorządowych wszystkich szczebli (województwo, powiat i gmina), jak również podmiotów gospodarczych i osób fizycznych zamieszkujących strefę, w której odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza”.

A co, jeśli chodzi o działania w sprawie benzenu?

– Odnosząc się do pytań, dotyczących podjęcia kroków zmierzających do zwiększenia zaangażowania PKN ORLEN w działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców miasta Płocka, jak i środowiska jako całość, informuję, że Ministerstwo Środowiska w świetle pojawiających się skarg i apeli na jakość powietrza w mieście Płock oraz mając świadomość negatywnego oddziaływania benzenu na środowisko, podjęło decyzję o przeprowadzeniu kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska na miejscu zdarzenia, w celu zbadania zaistniałej sytuacji – informuje ministerstwo, dodając, że koncern PKN ORLEN posiada pozwolenia zintegrowane, w ramach których koncern prowadzi stały monitoring emisji substancji w powietrzu.

Ministerstwo środowiska podkreśla też, że jeśli Orlen przekroczy normy lub naruszy warunki korzystania ze środowiska, ustalone w pozwoleniach, poniesie administracyjną karę pieniężną, której wysokość zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

– Reasumując, należy stwierdzić, że w zależności od ustaleń kontroli, o której mowa wyżej, przeprowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska, podjęte zostaną decyzje odnośnie ewentualnych zmian w pozwoleniu zintegrowanym. Jednocześnie w przypadku powtarzających się sytuacji przekraczania jednogodzinnych norm benzenu, Ministerstwo Środowiska przeanalizuje w uzgodnieniu z Ministrem Zdrowia możliwość ustanowienia normy dobowej dla tej substancji – podsumowuje ministerstwo.

 

Patronat i artykuły sponsorowane w PetroNews.pl


Warto Przeczytać

Płock Na Szlaku Fot. archiwum prywatne Radosława Malinowskiego
0

Podziel się tym:

Każdy z nas pewnie marzy o tym, żeby w wolnym czasie wyjechać gdzieś, w znane…

Nauka i Edukacja Fot. Addic7ed Empire
8

Podziel się tym:

“Urban exploring” to nowy rodzaj turystyki, a może nawet stylu życia. Eksploratorzy próbują dostać się…

Płocka Kuchnia Wojciech Burdanowski
0

Podziel się tym:

Jaką kuchnię preferuje Wojciech Burdanowski? Z jakim smakiem mistrzowi kick-boxingu kojarzy się dzieciństwo? Jakich potraw unika…

Nauka i Edukacja Fot. Marek Opal
2

Podziel się tym:

Napotykamy na nie przypadkiem. Czasem mijamy codziennie, nie wiedząc jaka historia kryje się za murami…

Moto Płocczanie Sandra Panuś 2
0

Podziel się tym:

W cyklu MotoPłocczanie przyszedł czas na kobiety. Sandra Panuś to płocka stylistka, która jednoznacznie kojarzy…

Płocki Styl Ania_Monika_Ania_Justyna_Poznan_i_Warszawa
0

Podziel się tym:

Płockie koncerty mijają jeden za drugim. Każdy niepowtarzalny, każdy o innym charakterze i… z innymi…


Ostatnie Informacje

Nauka i Edukacja
0
Uczniowie IV LO: – Pomożecie? Odpowiedzcie jak robotnicy Gierkowi…
Podziel się tym:

Mówi się, że młodzi ludzie nie mają zapału do tworzenia. Że są bierni, zamknięci w swoim własnym, wirtualnym świecie. Mówi…

Polityka i Politycy
0
Radny Aleksandrowicz: Mniej turystów, mniej studentów, a opieka zdrowotna to w większości hospicja
Podziel się tym:

Ciekawymi spostrzeżeniami po lekturze przygotowanego przez urząd miasta sprawozdania z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, podzielił się na ostatniej…

Rodzina i Społeczeństwo
0
Wylicytuj koszulkę z autografem – pomóż płockim dzieciom!
Podziel się tym:

Płoccy Moto Mikołaje przygotowują na święta 100 paczek dla dzieci. Po raz pierwszy w historii tej akcji pojawiły się też specjalne koszulki…

Rodzina i Społeczeństwo
0
“Przygarnij psiaka” – pomagamy lokatorom płockiego schroniska, odc. 20
Podziel się tym:

Jest najlepszym przyjacielem człowieka. Niestety, człowiek bywa jego najgorszym wrogiem. W naszym cyklu “Przygarnij psiaka” zajrzymy do płockiego schroniska dla…

Bezpieczeństwo
0
1500 osób poszkodowanych przez oszustów
Podziel się tym:

Oszuści grasują w całej Polsce. Nie oszczędzili też Płocka i okolicznych gmin województwa mazowieckiego, gdzie działają z sympatycznym uśmiechem na…

Bezpieczeństwo
0
Śmiertelny wypadek w Mikołajewie
Podziel się tym:

O porannym zderzeniu dwóch pojazdów z pługiem śnieżnym, które miało miejsce dzisiaj na drodze wojewódzkiej nr 567 w miejscowości Mikołajewo (gm.…

Bezpieczeństwo
0
Potrącenie pieszego. Ciężko ranny
Podziel się tym:

Do wypadku z udziałem pieszego doszło w czwartek późnym wieczorem w miejscowości Woźniki Paklewy (gm. Radzanowo). Pieszy w poważnym stanie…

Bezpieczeństwo
0
Zderzenie 3 pojazdów w gm. Staroźreby
Podziel się tym:

O porannym zderzeniu trzech pojazdów, w tym prawdopodobnie piaskarki, poinformował nas czytelnik. Do wypadku doszło w miejscowości Mikołajewo (gm. Staroźreby)…

Konkursy
0
Książki Radosława Lewandowskiego wygrała Ruda wilczyca
Podziel się tym:

Niedawno ogłosiliśmy konkurs, w którym do wygrania były dwie książki płockiego pisarza – Radosława Lewandowskiego. Zwyciężczyni odebrała już nagrody z…

Rodzina i Społeczeństwo
0
WOPR zaprasza na prawdziwie Polskie Święta Bożego Narodzenia
Podziel się tym:

Płoccy ratownicy WOPR zamienią się w Mikołajów. Podczas rozpoczynającej się właśnie akcji pn. „Prawdziwie Polskie Święta Bożego Narodzenia”, będą zbierać słodycze oraz artykuły…