Miłośnicy matematyki, ten konkurs jest dla was!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jeszcze do 25 listopada można zgłaszać się do drugiej edycji Konkursu Matematycznego „Continuum 2016” organizowanego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku i Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza.

Konkurs dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów, a także motywowanie osób uzdolnionych matematycznie do pogłębiania wiedzy.

Zakres tematyczny obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III i IV etapu edukacyjnego z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Szczególowe informacje na stronie continuum.zsce.pl.

Opr. mag

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji